Du er altid velkommen til at kontakte Fitnews.dk

Redaktionen:

Henvendelser om hjemmesiden:
Per Andreasen
Online-redaktør
Telefon: 20 47 84 37
Mail: per@fitnews.dk

Henvendelser om magasinet:

Steen Broford
Ansvarshavende udgiver og magasinredaktør
Telefon: 45 54 92 50
Mail: broford@fitnews.dk

Andre henvendelser:
Mail: info@fitnews.dk