Vilkår ved deltagelse i konkurrence

Når du deltager i konkurrencen på fitnews.dk ved at oplyse dit navn og e-mailadresse, gælder følgende vilkår:

Konkurrenceperiode:
Konkurrencen løber fra den 1. Januar 2016 til og med 1 Januar 2016. Der trækkes én vinder i konkurrenceperioden, med mindre andet er opgivet.

Du kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden ved at registrere dit navn og e-mailadresse på fitnews.dk. Forsøg på snyd eller brug af falsk navn eller e-mailadresse vil føre til udelukkelse af konkurrencen.

Premie:
Præmien (Årsabonnement til Fitness World – Værdi DKK1999,-) er personlig og kan ikke overdrages, kan ikke ombyttes til andre varer, kontanter, gavekort eller andre præmier.

Udtrækning af vinder:
Senest fem hverdage efter konkurrencen er slut, vil der blive trukket en tilfældig vinder blandt de tilmeldte deltagere.

Besked til vinderen:
Vinderen får direkte besked pr. mail fra Fitnews.dk på den oplyste e-mailadresse eller evt. oplyst telefonnummer. Vinderen vil blive bedt om at oplyse sit fulde navn og adresse for at få tilsendt præmien. Vinderen har derefter 14 dage til at svare. Hvis denne frist overskrides, bortfalder retten til præmien og Fitnews.dk udtrækker en ny vinder, hvorefter svarfristen på 14 dage begynder på ny. Denne process gentages efter behov.

Levering/forsendelse af præmier. 
Vinderen modtager præmien senest 7 hverdage efter vinderen har oplyst sit fulde navn og adresse.

Garanti og andre ydelser.
Fitnews.dk tilbyder ingen garanti eller support på præmier.

Deltagere:
Det er kun personer tilmeldt vores nyhedsbrev og tilmeldte på www.fitnews.dk og fitnews.dk facebook side der kan deltage i konkurrencen.

Medarbejdere hos Fitnews.dk og medlemmer af deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen. Fitnews.dk forbeholder sig retten til at udelukke deltagere på baggrund af mistanke om snyd eller ukorrekte oplysninger.

Persondata:
Vi henviser til vores retningslinjer for behandling af personoplysninger på Fitnews.dk Privatlivspolitik

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du at Fitnews.dk, i det tilfælde du vinder konkurrencen, i og efter konkurrenceperiodens udløb må offentliggøre dit navn på www.fitnews.dk, fitnews .dk facebook side, nyhedsbreve og andre medier, som Fitnews.dk anvender.

Andre vilkår:
Konkurrencen er ikke oprettet og drives ikke af andre end Fitnews.dk, medmindre andet er oplyst. Enhver tvist i forbindelse med konkurrencen skal afgøres i henhold til dansk ret.

Kontakt:
Spørgsmål om konkurrencen rettes til Fitnews.dk, Mailadresse: hello@fitnews.dk, att. konkurrence.