Fitnesskæden Repeat er så hårdt ramt af nedlukningen som følge af coronapandemien, at selskabet nu har opgivet at videreføre forretningen og har indgivet en anmodning om rekonstruktion til Sø- og Handelsretten.

“Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at vi har set os nødsaget til at indsende en anmodning om rekonstruktion til Sø- og Handelsretten.“ Sådan skriver Fitness kæden REPEAT på deres hjemmeside.


Og fortsætter:


“Vi har gennem de seneste år både åbnet nye centre og foretaget en række konceptuelle tilpasninger og dyre ombygninger for at forbedre forholdene i centrene og øge antallet af medlemmer. Det betød, at vi var rigtig sårbare, allerede da den første nedlukning ramte os – og også at vi ikke kunne få fuld hjælp fra Staten. I den periode vi nåede at være åbne igen, kunne vi konstatere, at vi havde mistet mange medlemmer, og at vi blev ved med at miste flere pga. frygten for corona. Af samme årsag var det også super svært at få nye medlemmer ind.


Efter genåbningen i juni troede vi dog stadig på en fremtid for REPEAT, og vi fik frisk kapital ind både fra ejerkredsen og fra Vækstfonden, og vi tilpassede vores priser for at kunne gå en lysere fremtid i møde. Da vi kort før jul blev lukket ned igen, vidste vi, at vi ville få det rigtigt svært, og den forlængede nedlukning har gjort, at vores omkostninger nu langt overstiger vores indtægter, og der derfor ikke er tilstrækkelig kapital til at fortsætte den videre drift.
Desværre hjælper kompensationsordningerne fra Staten os ikke, da de for det første ikke dækker de mange udgifter, og for det andet først vil blive udbetalt længe efter, vi har brug for pengene. Derfor har vi nu søgt om rekonstruktion, som har til formål at prøve at finde en mulighed for at drive centrene videre. Såfremt det ikke lykkes, vil centrene forblive lukkede desværre.
Der kan sættes uendeligt mange ord på, hvor ærgerligt vi synes, det her er. REPEAT er ikke bare en forretning men en udmøntning af vores passion for træning. Hele teamet har kæmpet for folkesundheden og for at skabe et unikt miljø, og nu bliver vi sat ud af spil pga. en pandemi. Det gør ondt, og vi håber selvfølgelig det bedste, men frygter samtidig det værste. Så snart REPEATs fremtid er endelig, vil vi informere igen.”

Som medlem skal du såfremt centrene ikke genåbner, du ikke foretage dig noget i forhold til opsigelse at dit medlemskab. Alle medlemskaber er lige nu sat på pause under nedlukningen, og de vil automatisk blive bragt til ophør, hvis centrene ikke genåbner.