Kulturministeriet har nu opdateret retningslinjerne for indendørs idræt- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter. Retningslinjerne er fastsat i en tæt dialog med sektorpartnerskabet IDTÆT, hvor DFHO er part sammen med de øvrige idrætsorganisationer.

I denne proces har DFHO arbejdet hårdt for, at der blev skabt klarhed over, hvordan forsamlingsforbuddet på 10 for personer over 22 år skulle forstås i forhold opdeling af faciliteter, og hvordan dette kunne udføres, hvor samme instruktør har ansvaret for aktiviteterne for flere opdelte grupper samtidig.

Resultatet er glædeligt for i de nye retningslinjer fremgår:
Kan man opdele faciliteter?
Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand til fx bevægelseshold i aftenskole regi eller adskilte træningsforløb.

Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten.

Hvis der er flere grupper til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Foreninger og faciliteter bør fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.

Hvis en instruktør eller træner har ansvar for flere grupper, kan denne alene være en del af den ene 10 personers gruppe. Instruktøren eller træneren må ikke komme i kontakt med personer i de andre grupper, men kan godt have ansvar for aktiviteterne i flere grupper.

De hidtidige retningslinjer, der særligt er fastsat for fitness er fortsat gældende:

· Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om af-stand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.

• Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem borde og stole i caféområder.

• Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

• Ekstra rengøring: Der bør foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

• Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner bør kontaktflader desinficeres mellem hver benyttelse.