Siden 21. maj 2021, hvor 4. fase af genåbningen og de seneste lempelse af corona-restriktionerne trådte i kraft, har fitnesscentre i foreningsregi kunne åbne dørene uden krav om bemanding i alle åbningstimer til personligt tjek af coronapas, men alene ved at opererer med en daglig stikprøve. Alt imens privatejede fitnesscentre forsat er underlagt regel om bemanding i alle åbne timer til personligt tjek af alle medlemmer.

En kæmpe forskelsbehandling på kommercielle og foreningsdrevne fitnesscentre, der i stor udstrækning tilbyder de samme ydelser til den samme målgruppe af borgere.
 Udover at være absurd og uden mening, så er det jo også direkte konkurrenceforvridende, diskriminerende og uforståeligt, at private centre skal have denne ekstraomkostning med bemanding og restriktion modsat foreningsfitness. Ikke mindst set i lyset af, at der findes tekniske løsninger, som kan garantere, der kun gives adgang til medlemmer med gyldigt pas.
Derfor har en række uafhængige kommercielle fitnesscentre oprettet et borgerforslag, men henblik på at gøre politikere opmærksomme på problemet. Deler du deres overbevisning, så kan du være med til at sikre opmærksomheden på lige vilkår for alle ved at større forslaget på dette link.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08313

Vi håber du vil bakke op omkring initiativet, for efter 5 måneders nedlukning, er mange kommercielle fitnesscentre økonomisk trængt og det sidste som de har brug for, er konkurrence på ulige vilkår.