Den globale trendanalyse fra American College of  Sports Medicine giver gode bud på, hvad der hitter i 2021.

Tekst: Steen Broford / Foto: Shutterstock

Året 2020 var et meget anderledes år – ikke mindst for os i fitnessbranchen. Den verdensomspændende COVID-19-pandemi ændrede alt. Selv når du læser dette, er der fitnesscentre rundt om i verden, der er nedlukkede eller som de i bedste tilfælde har omstruktureret deres drift. Derfor vil denne undersøgelse af fitnesstrends, som er den 15. i rækken af årlige undersøgelser fra ACSM, nok være den, som kommer til at have den største indflydelse nogensinde på branchen.

For eksempel er der rokeret væsentligt mere rundt på placeringerne end normalt, og helt nye tendenser såsom online træning og virtuel træning er dette års højdespringere. I forhold til 2020-undersøgelsen er virtuel/online-træning blevet omdefineret til de mere specifikke termer online-træ­ning (trend nr. 1 i 2021). Ligesom virtuel træning er blev defineret som en tendens, der kan stå alene (trend nr. 6 i 2021).

Baseret på tilbagesvar fra fagfolk fra hele verden

Resultaterne af denne årlige undersøgelse kan hjælpe beslutningstagere indenfor fitnessindustrien med at tage nogle kritiske forretningsbeslutninger i forbindelse med fremtidig vækst og udvikling. Investeringer baseret på nye tendenser, som er blevet identificeret af folk, der er beskæftiget indenfor branchen, og som befinder sig overalt i verden.

Det er redaktørerne af ACSM’s Health & Fitness Journal, der siden 2006 har foretaget den undersøgelse baseret på tilbagesvar fra 4,377 fagfolk rundt om i verden, og undersøgelsen blev offentliggjort i starten af januar.

Netop det, at der i denne undersøgelse skilnes imellem trends og modediller, gør denne undersøgelse væsentlig mere valid end de mange andre “modedille”-baserede undersøgelser. I undersøgelsen definereres en trend som en generel udvikling eller forandring af den måde, som markedet opfører sig på. Derfor kan man forvente at se den samme trend dukke op i flere på hinanden følgende år i en trendundersøgelse. Hvorimod en modedille sagtens kan blive en stor succes og involvere mange brugere, men entusiasmen for denne af­tager dog efter en kort periode – derfor definitionen “dille”.

1. Online Træning (26)

Virtuel online træning, som tendensen oprindeligt blev kaldt, dukkede første gang op i denne undersøgelse i 2019 og debuterede på en tredje­plads, inden den droppede ud af listen i 2020, da “virtuelle” blev droppet fra navnet til fordel for det mere specifikke online træning. De store ændringer, som COVID-19-pandemien har medført i form af midlertidig nedlukning, har skabt øget fokus på innovative træningsløsninger. Og brugen af digital streamingsteknologi til at levere hold eller individuelle øvelser/programmer online. Online træning er tilgængelig 24/7 og kan være en live klasse (live streaming) eller preindspillet på forhånd.

2. Wearable teknologi (1)

Tendensen dækker over gadgets, der kan bæres på kroppen, og som kan tracke en lang række data i løbet af dagen. Denne undersøgelse omfatter: Fitness trackers, smart watches, GPS tracking devices og pulsmålere.
Adgangen til wearable teknologi har allerede revolutioneret mængden af information, som den almindelige motionist har adgang til og dækker nu også over blodtryk, iltmætning og elektrokardiogram. Men også for udbydere kan disse forholdsvist let udnyttes og inddrage denne til at bringe medlemmet tættere på. De er nemme at integrere i f.eks. vægt­tabsforløb, hvor der kan oprettes online grupper med mulighed for at følge fremskridt og resultater. Ligesom de er en gave til personlige trænere, der ønsker at følge deres klienter tæt.

3. Træning med egen kropsvægt (7)

Trenden dækker over en kombination af varieret træ­ning med egen kropsvægt og neuromotoriske bevægelser ved hjælp af flere bevægel­sesplaner. Træning med egen kropsvægt betyder ofte minimal brug af udstyr, hvilket gør det til en billig, funktionel og effektivt træningsform. På trods af denne træningsform har været kendt i mere end 100 år, optrådte den for første gang i trendundersøgelsen i 2013, og med de omfattende Corona restriktioner verden over har den fået et løft i år.

4. Udendørs aktiviteter (13)

Denne trend, hvor fitnesscentre og personlige trænere tilbyder udendørs aktiviteter til deres klienter, har højst sandsynligt på grund af COVID-19-pandemien taget et solidt hop op af listen.
Den dækker over populære aktiviteter som gåture i små grupper, gruppeture eller organiserede vandringsgrupper. Og dækker også over aktiviteter, hvor deltagerne mødes i en lokal park etc. og træner under ledelse af en instruktør.

Udendørs træning tilbyder endeløse variations­muligheder til kundernes eksiste­rende træning og rummer også mulighed for fælles naturoplevelser, der ellers ikke er tid til i hverdagen. Trenden indeholder også muligheden for supplerende indtjening på eksiste­rende kunder i form af tidsafgrænsede specielforløb etc.

5. HIIT Høj-Intensitets Interval Træning (2)

Trenden omfatter korte træningspas (typisk 30 min.) med høj-intensitets-øvelser efterfulgt af korte pauser. Trenden har været at finde i top 5 på listen siden 2014. Den massive popularitet tilskrives også, at denne træning er tidseffektiv. Men popula­riteten er også ledsaget af mange advarsler omkring en højere forekomst af skader. På trods af de mange advarsler omkring den øgede skadesrisiko, så er træ­ningsformen fortsat populær i fitnesscentre over hele verden. Det er også et område, hvor der behøves flere specialister, fordi træ­ningsformen kun er en genvej til at komme hurtigere i form, hvis den implementeres korrekt.

6. Virtuel træning (-)

Det er første gang, at virtuel træning optræder som en enkeltstående trend på listen. Tidligere var den indeholdt i virtuel online træning. Med henblik på denne undersøgelse er begrebet defineret som en sammensmeltning af gruppetræning og teknologi, hvor der tilbydes træning, som er designet til brugervenlighed og bekvemmelighed efter tidsplaner og behov. Typisk afspilles virtuelle træningsprogrammer i fitnesscentre på storskærm og tiltrækker et mindre antal klienter sammenlignet med klasser med levende instruktør. Som det forholder sig med online-træning kan virtuel træ­ningsplacering i top 10 være en reaktion fra branchen på COVID-19-pandemien.

7. Medical Fitness (6)

Tendensen dækker over det globale sundhedsinitiativ Exercise is Medicine®, som er fokuseret på at tilskynde praktiserende læger og andre behand­lere til at omfatte fysisk aktivitet, når de designer behandlingsplaner – og til at henvise deres patienter til professionelle fysiske trænere. Programmet tager udgangs­punkt i troen på, at fysisk aktivitet er integreret i forebyggelse og behandling af sygdomme og bør vurderes og behandles som en del af hele sundhedsvæsenet. Exercise is Medicine® tilskynder også fitness fagfolk til at udvikle gode relationer til sundhedspersonale i deres lokalsamfund, så de har den nødvendige tillid til rutinemæssigt at henvise deres patienter til kvalificerede fagfolk.

8. Træning med frie vægte (4)

I de tidligere trendundersøgelser fandtes der oprinde­ligt en kategori, der blev beskrevet som ”styrketræning.” Den blev sidste år bestemt til at være for bredt dækkende én kategori, og styrketræning blev droppet til fordel for den mere specifikke træning med frie vægte. Katagorien dækker over alle træningsformer, hvor frie vægte, vægtstænger, ​​kettlebells, håndvægte og medicinbolde benyt­tes. Ligesom den også dækker over funktionelle træningsklasser eller aktiviteter, hvor instruktøren starter med at undervise i korrekt form for hver enkelt øvelse og derefter gradvist øger belastningen, når den korrekte form er opnået. Og hvor nye øvelser tilføjes med jævne mellemrum. Denne nye og bredere dækkende betegnelse “Træning med frie vægte” er i år rykket ned af listen efter sidste års debut på fjerdepladsen.

9. Special­programmer til ældresegmentet (8)

Trenden dækker over specielt udformede og målrettede forløb henvendt direkte til målgruppen, og dens inte­resser rummer stort vækstpotentiale og mange muligheder for fitnessindustrien. Ældre har ofte et større rådighedsbeløb end yngre målgrupper, og deres muligheder for at træne på tidspunkter, hvor branchen normalt ikke har spidsbelastninger, rummer et stort potentiale. Trenden har stabilt befundet sig i og omkring undersøgel­sens top 10 de seneste år. Og det kan undre, hvorfor ingen på den danske scene endnu ikke har iværksat en decideret målrettet satsning på segmentet, da de fleste fitness fagfolk er enige om, at der et et kæmpe potentiale i det voksende marked for ældre voksne.

10. Personlig træning (5)

Der uddannes og certificeres hele tiden flere og flere personlige trænere, hvilket naturligvis også betyder, at de er blevet mere alment tilgængelige. En-til-en-træ­ning er en voksende tendens og er tilgængeligt i fitnesscentre, online, i hjemmet og på arbejdspladser, der har træningsfaciliteter. Personlig træning inkluderer fitness-test og og opsætning af mål af en træner, der arbejder en-til-en med en klient for at indfri dennes individuelle behov og mål. Siden denne undersøgelse første gang blev offentliggjort i 2006, har personlig træning været en top 10-trend.

 

Sådan kan du benytte trendanalysen:

I dette års ACSM undersøgelser går en del trends igen. Og undersøgelsen er da heller ikke at betragte som fyldestgørende for hele markedets tilstand. Det overlades helt til læserne at afgøre om, hvordan oplysningerne i undersøgelsen kan tilpasses deres egen forretningsmodel. Men den giver som altid et ganske godt ind­blik i markedets bli­vende tendenser og nye vækst­områder. Og ikke mindst gør den også opmærksom på, hvilke tendenser der er for nedadgående. Når f.eks. Spinning, Pilates og Boutique Fitness ikke er på listen, er det mere et udtryk for lokale forskelle end et udtryk for, at de vil miste deres popularitet på det danske marked.
Når tidligere så faste elementer som Circuit træning og Sundhedsfremmende tiltag til arbejdspladsen er væk fra årets liste, er det nok mere udtryk for, at tendenser frem­tvunget af Corona fylder mere i år, end det er et udtryk for deres aftagende popula­ritet.