Af Steen Broford

Den årlige, systematiske gennemgang af alle landets fitnesscentre registreret i facilitetsdatabasen.dk viser en marginal stigning i det totale antal fitnesscentre inden for det seneste halve år. Hvor der ved den seneste opgørelse i februar 2018 var i alt 1.363 fitnesscentre i Danmark, er der den 1. oktober 2018 registeret 1.370 fitnesscentre.

Det næsten konstante tal dækker over, at der er blevet afregistreret 66 fitnesscentre i forbindelse med den systematiske gennemgang af databasen og de løbende opdateringer, mens der er kommet i alt 73 fitnesscentre til.

Ser man alene på udviklingen i antal privatdrevne, dvs. kommercielle centre, ser væksten dog ud til at være fortsat gennem 2018.

Siden seneste optælling i februar 2018 har der været en stigning på 37 privatdrevne/kommercielle fitnesscentre, mens der er tale om 49 flere centre i forhold til oktober 2017, hvor facilitetsdatabasen blev offentliggjort.

Der er også forskydninger i antallet af fitnesscentre, som er foreningsdrevne, kommunalt drevne eller drevet af en selvejende institution. Disse ændringer skyldes dog primært justeringer i ejer- og driftsform snarere end oprettelse af nye fitnesscentre.

Generelt bliver databasens oplysninger løbende forbedret og justeret, og oplysninger om ejer- og driftsforhold er dermed mere pålidelige end ved facilitetsdatabasens åbning i oktober 2017.

Den geografiske fordeling af fitnesscentre

De relativt små ændringer i antallet af fitnesscentre afspejler sig også i den geografiske spredning af centrene.

Region Hovedstaden er forsat den region, hvor borgere har kortest til det nærmeste fitnesscenter med et gennemsnitligt opland på 8,3 km pr. fitnesscenter. Afstandene er betydeligt større i Region Nordjylland, hvor et fitnesscenter har hele 41 km opland.

Omvendt må lidt flere borgere deles om et fitnesscenter i Region Hovedstaden (5.918 ind-byggere) sammenlignet med Region Nordjylland (3.069 indbyggere).

Kilde: Idan.dk