Annus horribilis er latin og betyder ”frygteligt år”, og med den verdensomspændende Corona-pandemi, der har skabt ændringer i hele vores samfund, har også fitnessbranchen oplevet rystelser af det fundament, som branchen har etableret sig på. Der er ingen tvivl om, at de mange forandringer, som alle har oplevet i det forgangne år, også vil sætte sit præg på branchen de kommende år. Vi giver her 8 bud på, hvad der bliver vigtigt de næste år.

Tekst: Steen Broford / Foto: Shutterstock

Evnen til at omfavne forandringer og se nye muligheder i et scenarie, der konstant ændrede sig, har været essentielt igennem hele 2020. Der skal ikke herske tvivl om, at de mange foran­­d­ringer, som alle har oplevet i det forgangne år, også vil have konsekvenser for, hvordan forbrugerne fremover tænker “sundhed”. Hvor kunderne tidligere har været tiltrukket af de gevinster, der var forbundet med at blive stærkere, slankere og mere energiske, så vil fremtiden efter pandemien også betyde, at vi vil se langt flere sundhedsorienterede og mere holistiske tilbud dukke op. Ligesom også specialisering, især med henblik på forebyggelse og med risikogrupper som potentielt nyt klientel. Så derfor er det passende at præsentere noget af den lærdom, vi trods alt fik tilegnet os igennem branchens hidtil sværeste 12 måneder.

Derfor er det vigtig at være forandringsparat
Harvard University foretog for en del år siden en undersøgelse, som forudsagde tre ting, der ville være betydningsfulde for det kommende år. De forudsigelser viste sig også at være rigtige for hvert år derefter. Harvard undersøgelsen for­udsagde, at der først og fremmest ville være flere ændringer end nogensinde før. For det andet ville der i det kommende år være mere konkurrence end nogensinde før. For det tredje ville der i det kommende år være flere muligheder end nogensinde før.
Den fjerde konklusion, der var indeholdt i en fodnote, sagde, at de, der ikke tilpassede sig den hurtige forandrings­hastighed, reagerer på den stigende konkurrence eller udnytter de nye muligheder, der blev tilgængelige, ville være uden job inden for to år.

Det er indlysende, at fokus på høj hygiejne standard er i det enkelte fitnesscenters egen interesse.
For 2021 kommer mere end noget andet til at handle om at genvinde kundernes tillid

1. Fitnesscentre skal opfylde høje hygiejnestandarder
Mange af branchens tidligere kunder har formået at bibeholde deres træningsvaner på egen hånd, såvel under som efter lockdown-perioden. Det kan være sket via løb, gåture, øvelser på egen hånd eller ved hjælp af digitale tjenester. Nogle kunder har til hensigt at fortsætte denne alternative træning også i fremtiden. Og selv de fitnessentusiaster, der fremover stadigvæk vil benytte sig af det lokale fitnesscenter (og det er heldigvis de fleste), vil stille betingelser om, at træning ikke er forbundet med øget risiko for Corona eller anden infektion.
F.eks. angiver hele 40 procent af de adspurgte medlemmer af tyske fitnesscentre i undersøgelsen “Fitness in times of Corona” udformet af den tyske brancheforening for fitness og sundhed (DIFG), at deres fremtidige besøg vil være afhængig af indførelsen af ​​sundhedsbeskyttel­sesforanstaltninger.

Så det er indlysende, at netop fokus på dette er i det enkelte fitnesscenters egen interesse. For 2021 kommer mere end noget andet til at handle om at genvinde kundernes tillid, og netop høj hygiejnestandard er den mest grundlæggende betingelse for dette.

Flere vil fremover have et ønske om netop at styrke deres immunforsvar, og de vil få brug for de rigtige og sikre tilbud til at gøre dette.

2. En bredere sundheds­orienteret tilgang indenfor fitness-tilbud
Vores oplevelser under d​​enne pandemi har skabt et øget fokus på den individuelle sundhed for mange mennesker, og det kan have mange positive fremadrettede effekter for fitnessbranchen. For er der noget, som stort set alle eksperter kan blive enige om, så er det, at regelmæssig træning styrker immunforsvaret. Flere vil fremover have et ønske om netop at styrke deres imunforsvar, og de vil få brug for de rigtige og sikre tilbud til at gøre dette.
Men for at få denne målgruppe i tale, hvoraf mange ikke tidligere har benyttet sig af branchens ydelser, kan det også være nødvendigt at tænke i, hvordan den enkelte forretning bedst fremtræder som et sundhedsorienteret fitnesscenter, fremfor blot et sted hvor der trænes.Netop det image som sundhedsorienteret fitnesscenter vil også være mere “spiseligt”, hvis man som udbyder ønsker at fremme samarbejdet med lokale virksomheder omkring deres trænings- og sundhedstiltag.

Skal branchen fremadrettet have en bed­re offentlig gennemslagskraft, er det vigtigt at såvel udbydere som leverandører bakker op omkring brancheorganisationer

3. Øget fokus på lobbyvirksomhed
Fitnessbranchen er relativ ung, og for de enkelte udbydere har fokus hidtil stort set været på drift, anskaffelser, vækst og fusioner. Pandemien har imidlertid fremhævet en næsten total mangel på kendskab til sektoren samfundsmæssige værdi hos regeringen herhjemme, såvel som i andre lande verden over. Brancheorganisationer har herhjemme såvel som i udlandet kæmpet en brav kamp for at få deres stemmer hørt. Hvis branchen fremadrettet skal have en bed­re offentlig gennemslagskraft, kræver det en øget lobbyvirksomhed, hvor såvel udbydere som leverandører bakker op omkring brancheorganisationer, så der fremadrettet kan findes de fornødne økonomiske midler, som skal til for at give branchen en stærkere fælles stemme i den offentlige debat.

Differentieret og målgruppe orienteret træning er obligatorisk, hvis du som udbyder vil følge med udviklingen.

4. Differentieret og målgruppe orienteret træning
Uanset om det er mediebrug, købsadfærd eller rejser: Individualisering skri­der fremad på alle livets områder. Det gælder naturligvis også indenfor de enkelte kunders fitnessønsker. Uanset om det handler om træning med høj intensitet eller en specifik yogaform eller andre træningstrends – differentieret og målgruppeorienteret træning er obligatorisk, hvis du som udbyder vil følge med udviklingen.
Allround fitnessscentre vil fortsat eksi­stere. Men boutique- og specielstudier med skræddersyede tilbud vil tiltrække flere og flere kunder. Og i disse vanske­lige tider kan specialisering også vise sig at være økonomisk attraktiv for fitnessscentre. For jo mere specielle dine tilbud er, jo flere penge kan du kræve af din kunder.

For Coronarisikogrupper og ældre er sundhed og fitness lige så vigtig som for resten af ​​befolkningen.

5. Særtilbud for Corona-risikogrupper og ældre
For Coronarisikogrupper og ældre er sundhed og fitness lige så vigtig som for resten af ​​befolkningen. Det gør seniorer til en kernemålgruppe, der skal opsøges med specielle tilbud og træningsmuligheder. Dette kan variere fra individuel træning eller træning i små træningsgrupper til specielle lokaler og digitale tilbud til risikofri træning derhjemme.

Beviserne for at fedme er associeret med øget sårbarhed over for Covid-19 har ført til et fornyet fokus på såvel overvægt som fedme.

6. Vægttab i forbindelse med sundhedsfremme
En undersøgelse udført i Storbritannien har påvist, at overvægt øger risikoen for at dø af Covid-19 med 40%, mens en anden undersøgelse fra New York viser, at overvægt var den næststørste risikofaktor efter alder for hospitalsindlagte Coronapatienter.

Og eftersom de fleste overvægtige mennesker befinder sig i Danmark og de øvrige 30 mest industrialiserede lande, så er der et stort vækstpotentiale i denne målgruppe. Men det kræver et markant skift i markedsføring, hvor vægttabs markedsføring i fitnessbranchen hidtil har haft fokus på kosmetiske ændringer, bør fokus fremover ligge på fordelene ved vægttab i forbindelse med alment sundhedsfremme.

Såvel outdoor træning som online træning har opnået stor udbredelse under nedlukningen og bør betragtes som blivende faktorer

7. Fokus på online og udendørs træning
Under en periode med nedlukkede fitnessscentre har mange brugere orienteret sig imod online træningstilbud og inkludering af udendørs aktiviteter og et øget fokus på online tilbud og nye apps og wearables, samt supplerende udendørs aktiviteter tegner til at blive et branche-must fremover.

Flere og flere mennesker ønsker at kombinere fysisk træning med mental afslapning.

8. Mindset: Forbindelse af krop og sind i træning
Interressen for yoga, pilates eller tilsvarende Body/Mind træning var allerede i vækst før Corona. Men den er kun blevet intensiveret af pandemien. Flere og flere mennesker ønsker at kombinere fysisk træning med mental afslapning.
Et behov der ikke blot udløses af jobrelateret stress, også af såvel den økonomiske som den helbredsmæssige frygt mange har oplevet i forbindelse med pandemien.

Er det tid til at gentænke din forretningsmodel?
For mange i branchen vil den nuværende Coronabølge og efterdønningerne af den betyde, at der skal gentænkes gevaldigt på den eksisterende forretningsmodel. Det kan være angstprovokerende at foretage store forandringer, men hvis du som udbyder venter for længe, så kan det være for sent.
Hvis du forestiller dig, at du kører udad en vej i din bil, og du drejer rattet skarpt til højre eller venstre, ja – så er det den retning, du vil bevæge dig i fra det øje­blik. Og hvis du holder din bil i den nye retning, så bliver det afgørende for, hvor din køretur ender. Moralen er ganske simpel. Din fremtid bestemmes ikke af, hvordan du kørte i går, eller hvordan du kører i morgen. Den bestemmes ene og alene af, hvad du tænker og gør lige nu.