Vi drages til yoga på grund af de mange mentale og fysiske fordele, som inkluderer afslapning, udstrækning og en øget følelse af opmærksomhed. De sundhedsmæssige fordele ved fysisk træning er veletablerede, men der har manglet forskning omkring virkningen af yogapraksis på hjernen.

Men for nylig har yoga også fået øget opmærksomhed fra det videnskabelige samfund som et interessant forskningsområde blandt træningsneurologer, ikke mindst på grund af yogaens lovende potentielle terapeutiske fordele til bekæmpelse af den omfattende stigning i udbredelsen af alders­relaterede neurodegenerative sygdomme. Få studier har undersøgt fordelene ved yoga på hjernesundhed, men nyere forskning fra University of Illinois har dokumenteret yogaens positive effekter på hjernens struktur og funktioner.

Forskerholdet analyserede 11 undersøgelser af forholdet mellem yoga og hjernesundhed, herunder yogapraksis indvirkning på hjernestrukturer, funktion og cerebral blodgennemstrømning.

Generelt fandt forskerne, at undersøgelserne rapporterede en gavnlig virkning af yogapraksis på både strukturen og funktionen af hjernen. Og ikke mindst på mange af de områder af hjernen, der vides at være relateret til aldersrelateret atrofi.
Så selvom undersøgelsen stadigvæk er på et tidligt stadie, er der lovende tegn på, at regelmæssig yogapraksis kan medvirke til at mindske aldersrelaterede og neurodegenerative sygdomme.