Ikke alene er medlemmer, der tager holdklasser, mere loyale end dem der ikke gør. Men ifølge en ny undersøgelse, er medlemmer, der har flere årsager til at besøge fitnesscenteret, mere loyale end dem, der kun har en årsag.

Tidligere forskning har vist, at medlemmer, der er klassificeret som ambassadører, var mere tilbøjelige til at bevare deres medlemskab i løbet af en periode på to år i forhold til medlemmer, der blev defineret som passive og kritiske.

Undersøgelsen viste også, at selv om den type aktivitet et medlem deltager i, når de kommer, så har deres besøgsfrekvens vist sig at have en betydelig indvirkning på deres loyalitet.

48% af medlemmerne, der deltog i en holdklasse gennemsnitligt tre gange om ugen, blev klassificeret som ambassadører sammenlignet med kun 36% af de medlemmer, der deltog på holdklasser mindre end en gang om ugen.

Medlemmer, der angav fire eller flere grunde til at komme til træning, havde mere end dobbelt så høj sandsynlighed for at blive en ambassadør end dem, der angav én årsag. Dette viser behovet for at opmuntre flere medlemmer til at deltage i flere aktiviteter og den konkrete fordel ved at gøre det, ifølge CEA.

Uanset antallet af træningsdage faldt sandsynligheden for at blive ambassadør, jo længere en person forblev medlem, hvilket indi­kerer, at de enkelte medlemsforventninger stiger i takt med tilknytning og samlede erfaringer.

Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er ikke at tage sine faste kunder for givet, og fortsætte med at få de faste medlemmer til stadigvæk at føle sig værdsatte og vigtige, udtaler Dr. Melvyn Hillsdon, som var førende forsker på projektet.