American College of Sports Medicine´s omfattende globale trendanalyse giver gode bud på, hvad der bliver in eller yt i 2019

Tekst: Steen Broford / Foto: Shutterstock

Fitnessbranchen er i konstant udvikling, og nye trends og tendenser popper med korte mellemrum op. Men hvor mange af den slags trends er baseret på formodninger eller dameblads redaktørers fornemmelser eller særinteresser, så adskiller den årlige trend rapport fra ACSM sig markant fra de øvrige ved at være baseret på tilbagesvar fra ACSM-certificeret health and fitness professionals fra hele verden. Og den har specifikt til formål at kortlægge trends i de forskellige fitness miljøer verden over.


Årets undersøgelse adskiller sig dog lidt fra tidligere år ved, at en del tendenser er blevet mere specifikt defineret i 2019 undersøgelsen. For eksempel er dans blevet ændret til dans-baserede træning, fordi dans ofte er at finde i en træningssekvens, men er ikke den samlede træning. Wellness coaching har fået tilføjet sundhed for at dække bredere. Og et fast element på de seneste års top 10 styrketræning er blev droppet fra undersøgelsen, fordi det er besluttet, at det indgår som elementer i mange træningsformer og derfor dækker for bredt som en enkeltstående trend.  Ansættelse af certificerede fitness-fagfolk blev tilføjet som en potentiel trend for 2019 til at erstatte uddannelse og certificering. Igen fordi det var for bredt og manglede den nødvendige specificitet for at kunne medtages som en tendens. Resultaterne af denne årlige undersøgelse, som er baseret på tilbagesvar fra 2.038 deltagere, der blev offentliggjort i udgangen af oktober, kommer i år for 13. år i træk. Selvom en sådan undersøgelse absolut ikke er en facitliste over, hvad der kommer til at ske på markedet det kommende år, så er det altid interessant at se, hvilke tendenser undersøgelsen kortlægger.

trends i dansk fitness fitnews

Ikke mindst derfor kan den tjene som inspiration, når der skal foretages fremtidige investeringsbeslutninger, fordi den er baseret på nye tendenser, der er blevet identificeret af fagfolk. Netop det, at der i denne undersøgelse skilnes imellem trends og modediller, gør denne undersøgelse væsenlig mere valid end de mange andre “modedille”-baserede undersøgelser. I undersøgelsen definereres en trend som en generel udvikling eller forandring af den måde, som markedet opfører sig på. Derfor kan man forvente at se den samme trend dukke up i flere på hinanden følgende år i en trendundersøgelse. Hvorimod en modedille sagtens kan blive en stor succes og involvere mange brugere, men entusiasmen for denne aftager dog efter en kort periode – derfor definitionen “dille”.

1. Wearable teknologi (3)

Tendensen blev introduceret for blot nogle få år tilbage og dækker over gadgets, som kan bæres på kroppen, og som kan tracke en lang række data i løbet af dagen. Denne undersøgelse omfatter: Fitness trackers, smart watches, GPS tracking devices og pulsmålere.

Fitness trends wearables fitnews

Adgangen til wearable teknologi har allerede revolutioneret mængden af information, som den almindelige motionist har adgang til. Men også for udbydere kan disse forholdsvist let udnyttes og inddrage denne til at bringe medlemmet tættere på. De er nemme at integrere i f.eks. vægttabsforløb, hvor der kan oprettes online grupper med mulighed for at følge fremskridt og resultater. Ligesom de er en gave til personlige trænere, der ønsker at følger deres klienter tæt. Tendensen er i år tilbage på førstepladsen, hvor den også befandt sig i 2017.

2. Holdtræning (2)

Holdtræningsprogrammer har været på markedet stort set altid. Men det var overraskende nok først i 2017, at denne trend kommer blandt de 20 mest populære på listen. Og i år beholder den anden pladsen på listen. Begrebet dækker over alle typer holdtræning fra aerobic over cykelklasser til dans. Begrebet er i år blevet ændret til kun at dække over større holdtræningsklasser af almen karakter. Defineret ved at en instruktør leder og motiverer en klasse med mere end 5 deltagere igennem en pre-designet undervisningsklasse og omfatter ikke specialklasser som f.eks. Zumba.

3. Høj-Intensitets Interval Træning  (1)

Trenden omfatter korte træningspas (typisk 30 min.) med høj-intensitets-øvelser efterfulgt af korte pauser. Typisk tager denne type programmer højst 30 minutter eller mindre at gennemføre. Den massive popularitet tilskrives også, at denne træning er tidseffektiv. Men populariteten er også ledsaget af mange advarsler omkring en højere forekomst af skader. På trods af de mange advarsler omkring den øgede skadesrisiko, så er træningsformen fortsat populær i fitnesscentre over hele verden. Det er også et område, hvor der behøves flere specialister, fordi træningsformen kun er en genvej til at komme hurtigere i form, hvis den implementeres korrekt.

4. Special-programmer til ældresegmentet (9)

At denne trend er en af årets højdespringere er et godt udtryk for en stigende bevidsthed omkring værdien af en aktiv alderdom. Trenden dækker over specielt udformede og målrettede forløb henvendt direkte til målgruppen, og dens interesser rummer stort vækstpotentiale og mange muligheder for fitnessindustrien. Ældre har ofte et større rådighedsbeløb end yngre målgrupper, og deres muligheder for at træne på tidspunkter, hvor branchen normalt ikke har spidsbelastninger, rummer et stort potentiale.

Fitness seniorer fitnews

Trenden har stabilt befundet sig i og omkring undersøgelsens top 10 de seneste år. Og det kan undre, hvorfor ingen på den danske scene endnu ikke har iværksat en decideret målrettet satsning på segmentet, da de fleste fitness fagfolk er enige om, at der et et kæmpe potentiale i det voksende marked for ældre voksne. Det danske marked savner dog stadigvæk målrettede satsninger på området. Måske fordi ingen endnu har formået at hugge den “gordiske knude” over: Hvordan henvender man sig til seniorer på en måde, de finder “sexet” og tiltalende.

5. Træning med egen kropsvægt (4)

Trenden dækker over en kombination af varieret træning med egen kropsvægt og neuromotoriske bevægelser ved hjælp af flere bevægelsesplaner. Træning med egen kropsvægt betyder ofte minimal brug af udstyr, hvilket gør det til en billig, funktionel og effektivt træningsform. Træning med egen kropsvæg optrådte for første gang i trendundersøgelsen i 2013 (3) og var 2ér i 2017. Træningsformen har været kendt i mere end 100 år. Men først med ny interesse for “back to basic” træning blandt brugerne medførte, at træningsformen fra 2013 også er blevet populær blandt branchens udbydere.

6. Ansættelse af veluddannet personale (6)

Der er ingen tvivl om, at den stigende vækst i fitnessindustrien også betyder, at der skal bruges flere og bedre kvalificerede medarbejdere i fremtiden.

Udbuddet af træningsformer og specifikke træningsforløb er voksende og konkurrencen stigende. Det sammenholdt med, at brugerne bliver længere i et træningsforløb og har flere og mere specifikke ønsker til resultaterne af den tid, der investeres i træning, så er det naturligvis en afsmittende effekt på behovet for at øge kvaliteten af personale.

7. YOGA (7)

Tendensen har bidt sig fast i toppen af listen efter at have ført lidt af en elevatortilværelse siden den første optræden i 2008. Yoga optræder i utallige variationer og stilarter fra de traditionelle former som Hatha, Ashtanga og Lyengar Yoga til de mere tilpassede til fitnessverden som Power Yoga, Yogalates og Flow – og de seneste års store hit “Hot Yoga”. Ikke mindst fordi yoga i høj grad har formået at tilpasse sig og nyudvikle i tråd med tidens tendenser. Vækstpotentialet er stort – ikke mindst hvis fitnessudbydere kan tilpasse produktet på en sådan måde, at der kan kapres markedsandele fra rene yogastudier, som ofte sælger ydelsen til langt højere priser end dem, der kendes fra fitnessverden. 

yoga fitness trends fitnews

8. Personlig træning (8)

Der uddannes og certificeres hele tiden flere og flere personlige trænere, hvilket naturligvis også betyder, at de er blevet mere alment tilgængelige og ikke mindst udbredt i stort set alle hjørner af fitness industrien. Personlige trænere er i dag ikke kun beskæftiget i kommercielle fitnesscentre eller som selvstændige, men bliver også benyttet i inhouse motionscentre på  virksomheder og i forskellige sundhedsprogrammer.

personlig traning fitness trend fitnews

Personlig træning har befundet sig i top 10 i denne undersøgelse igennem de seneste 10 år. Og det  virker det som om, at trenden har fundet et stabilt leje, og der hersker ingen tvivl om, at Personlig Træning også i fremtiden vil vedblive med at være en vigtig del af fitnessindustrien.

9. Funktionel fitness (10)

Funktionel fitness defineres i denne undersøgelse som brug af styrketræning til at forbedre balance, koordination, styrke og udholdenhed til at forbedre evnerne til at udføre daglige aktiviteter. Funktionel fitness bragede første gang ind på listen på en 4. plads i 2007, for så de efterfølgende år at falde tilbage til den nederste tredjedel af top 10. I år har den taget et skridt op af listen. Trenden er svær at isolere, da elementer fra denne optræder i den traditionelle styrketræningskategori, ligesom mange træningsprogrammer for ældresegmenter ofte er sammensat af funktionelle fitnesselementer.

10. Medical Fitness (12)

Tendensen dækker over det globale sundhedsinitiativ Exercise is Medicine®, der er fokuseret på at tilskynde praktiserende læger og andre behandlere til at omfatte fysisk aktivitet, når de designer behandlingsplaner, og til at henvise deres patienter til professionelle fysiske trænere. Programmet tager udgangspunkt i troen på, at fysisk aktivitet er integreret i forebyggelse og behandling af sygdomme og bør vurderes og behandles som en del af hele sundhedsvæsenet. Exercise is Medicine® tilskynder også fitness fagfolk til at udvikle gode relationer til sundhedspersonale i deres lokalsamfund, så de har den nødvendige tillid til rutinemæssigt at henvise deres patienter til kvalificerede fagfolk.

11. Sundheds/Wellness Coaching (18)

Denne trend hed tidligere blot wellness coaching, men fik fra i år tilføjet sundhed og omhandler indarbejdelse af adfærdsændringer med henblik på at fremme sundhed og aktiv livsstil for enkeltpersoner (og til tider små grupper). Sundhed/wellness coaching bruger en en-til-en (og til tider lille gruppe) tilgang, hvor coachen yder støtte, målretning, vejledning og opmuntring. Med fokus på kundens værdier, behov, vision og kort- og langsigtede mål ved hjælp af adfærd ændrer interventionsstrategier. Tendensen har været i top siden 2010, men er i år gået fra nummer 18 til en 11. plads hvilket gør den til en af listens højdespringere.  

12. Træning og vægttab (11)

Brancheeksperter har igennem mange år forsøgt at få indlagt regelmæssig træning som en naturlig del af de kalorierestriktive diæter, der indgår i mange populære vægttabsprogrammer. Og med succes. I dag indeholder de fleste populære vægttabsforløb også motionsforslag.

Trenden har været at finde på listen siden 2009. Og selvom den atter i år bevæger sig nedad i forhold til foregående år, så er det ganske åbenlyst, at i takt med at udbydere af vægttabskoncepter får større interesse for at sammenkoble det med træning og evidensbaseret forskning, så er der god grund til at tro, at træning fremadrettet vil være en essentiel del af succesfuldt vægttab og ikke mindst bevarelsen af dette.

13. Trænings Apps. (26)

Applikationer som Nike Run Club og MapMyRun, Endomondo Pro eller Ride er i dag tilgængelige for mobile enheder som f.eks. IPhone®, iPad® og Android. De bruges til at afvikle træningsprogrammer via lyd- og visuelle meddelelser, måle fremskridt og forbedringer, bibeholde motivation og hundredevis af andre funktioner. Tendensen hopper i år 13 pladser op af listen og markerer for alvor teknologiens indtog.

fitness trends apps fitnews

14. Flexibilitets og mobilitets rollers (15)

Designet til massage og opløsning af muskelspændinger, øge blodgennemstrømningen og skadeforebyggelse. Disse redskaber er designet til brug på lænd, hofter, baglår og balder. Nogle er lavet i foam og andre i hård plastik, alt efter den ønskede effekt. Trenden debuterede på listen i 2016 og har i år taget endnu et skridt op af listen.

15. Sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen (-)

Denne tendens dækker over en række programmer og tjenester, som arbejdsgiverne tilbyder for at forbedre arbejdstagernes sundhed og velvære og er integreret med systemer til motivation og support, samt evaluering og rapportering om virkningen på sundhed, omkostninger og produktivitet. Aktiviterne afvikles generelt på virksomheden eller i samarbejde med et lokalt fitnesscenter. Trenden er tilbage på listen efter at have være ude af top tyve i 2018.

16. Resultatmålinger (21)

Denne tendens dækker over det øgede behov for ansvarlighed. Der er en stigende interesse blandt såvel udbydere som brugere for at  definere, spore og rapportere resultater. Resultatmålinger befandt sig lige uden for top 20 listen i 2018, og tendensens fremgang understreger nødvendigheden af at kunne måle fordelene ved sundheds- og fitnessprogrammer og dermed skabe dokumention for succes ved ændring af negative livsstilsvaner. Den udbredte spredning af teknologi bidrager til dataindsamling for at understøtte dette.

17. Udendørs aktiviteter (13)

Trenden, hvor fitnesscentre og personlige trænere tilbyder udendørs aktiviteter til deres klienter, debuterede for første gang på listen i 2010 med en beskeden placering som nummer 25. Siden er tendensen langsomt kravlet op af listen, men i år går den 4 pladser ned. Udendørs træning tilbyder endeløse variationsmuligheder til kundernes eksisterende træning, og rummer også mulighed for fælles naturoplevelser, der ellers ikke er tid til i hverdagen. Trenden indeholder også muligheden for supplerende indtjening på eksisterende kunder i form af tidsafgrænsede specielforløb, etc. Det danske marked har med en vis succes omfavnet tendensen, og der udbydes i stigende grad tilbud, hvor såvel fitnesscentre som personlige trænere tager naturomgivelser i brug.

Fitness fitnews outdoor træning

18. Fag certificering/Licens (16)

De fleste erhverv er verden over reguleret af en fagbeskyttelse eller licens. For eksempel kan en person ikke kalde sig læge, sygeplejerske eller fysioterapeut uden af have bestået en eksamen, og i de fleste lande skal en diætist også have en licens. Denne nye trend i fitnessbranchen taler for flere retningslinier og regler for fitness-fagfolk såvel som personlige trænere. Sidste år debuterede denne trend på top 20 listen over tendenser i branchen, og dens fortsatte placering her er et tydeligt tegn på, at man også internt i branchen ønsker mere regulering.

19. “Personlig” gruppetræning (13)

Denne tendens udvider den personlige træners rolle “en-til-en træning” til mindre gruppetræning. Den personlige træner arbejder med to eller flere personer (men i en lille gruppe på mindre end fem).  Den er også med til at skabe nye udfordringer til den personlige træners kreativitet. Ligesom denne tendens nærmest er skræddersyet til mindre segmentorienterede udbydere, og netop den gruppe forventes også fremtidig vækst.

20. Postrehabiliterings klasser (27)

Denne trend dækker træningsprogrammer specielt designet til patienter med kroniske helbredstilstande som kræft, kredsløbssygdom, Parkinsons og slagtilfælde, men kan også omfatte posttraumatiske lidelser hos soldater, der kommer hjem fra krig.

Trenden hopper op fra sidste års rangering som nr.  27.


Sådan kan du bruge trendanalysen:

Som i de tidligere ACSM undersøgelser går en del trends igen. Og undersøgelsen er da heller ikke at betragte som fyldestgørende for hele markedets tilstand. Det overlades helt til læserne at afgøre om, hvordan oplysningerne i undersøgelsen kan tilpasses deres egen forretningsmodel. Og hvordan oplysningerne bedst bruges til potentiel ekspansion på markedet.

Men den giver som altid et ganske godt indblik i markedets blivende tendenser og nye vækstområder. Og ikke mindst gør den også opmærksom på, hvilke tendenser der er for nedadgående. Når f.eks. Spinning, Pilates og Boutique Fitness ikke er på listen, er det mere et udtryk for lokale forskelle end et udtryk for, at de vil miste deres popularitet på det danske marked.

Hvorimod at Sports Specifik Træning, der i år forlod listen igennem de senere år, stille og roligt har aftaget i popularitet, og det samme kan siges om Coretræning og Cirkelbaseret vægttræning, der ligeledes efter år med tilbagegang ikke længere er at finde blandt de øverste 20 placeringer på årets liste.

Ligesom årets høje placering til Wearable Technology, Trænings Apps og Resultatmåling er et udtryk for, at det teknologiske lyntog nu for alvor er ankommet på fitness perronen.


The American College of Sports Medicine:

Er den største sportsmedicin- og træningsvidenskabelige organisation i verden. Med mere end 40.000 internationale, nationale og regionale medlemmer.