I en undersøgelse fra det britiske marked præsenteres Holdtræning som en løsning på to af det engelske samfunds voksende problemer – inaktivitet og ensomhed. Men den påpeger også nogle af de udfordringer, som også gælder for det danske marked.

Tekst: Steen Broford Foto: Shutterstock

Rapporten, med titlen “Sweating Your Assets: The value of group exercise” blev offentliggjort i juni og er udarbejdet af EMD UK – det nationale britiske styrende organ for holdtræning, påviser ikke alene den voksende popularitet af holdbaseret træning, den skitserer også værdien og de “vidtrækkende positive effekter” af holdtræning.

Den hævder dog også, at aktiviteten er “bredt undervurderet” som aktivitet – ikke kun af offentligheden, men også af fitnessbranchen.

Ifølge EMD UK-tallene deltager omkring 4,86 ​​millioner mennesker hver uge på holdtræningsklasser, og det er udtryk for en voldsom vækst, for deltagerantallet er vokset med en million siden 2016. En stor del af dem er mennesker, der er blevet “aktiveret” via holdklasser – 29 % af de nuværende holdklassedeltagere blev klassificeret som inaktive, før de startede på holdtræning.

Ud over fysiske sundhedsmæssige fordele skitserer rapporten også, hvordan holdtræning kan bruges til at fremme andet end fysiske fordele – f.eks. ved at tackle ensomhed gennem muligheder for social integration.

Trods fordelene ved holdtræning og det voksende deltagerantal siger EMD UK, at der skal gøres mere for at fremme værdien af ​​holdtræning, og udbrede den til en større del af samfundet – og ikke mindst at fitnessudbydere kan spille en central rolle på det område.

For ligesom på det danske marked er mange engelske fitnessudbydere pressede og har stort fokus på at reducere omkostningerne og tilbyde billigere adgang til deres ydelser. Men her påpeger rapporten, at netop den tendens til at bruge gratis holdtræning som en del af markedsføringen ofte er med til at undervurdere værdien af denne aktivitet hos forbrugerne.

Rapporten hævder også, at instruktørens rolle på holdtræning er groft undervurderet. Instruktører har den næststørste indflydelse på deltagerantallet på en holdklasse og er aktivitetens ansigt udadtil, siger rapporten.

“Men på trods af deres arbejde med at hjælpe folk med til at blive mere aktive, har mange instruktører ikke oplevet lønstigninger i mere end 10 år. Og netop ved at investere i instruktørlønninger, fortsat faglig udvikling og forståelse af den værdi som holdtræningsklasser tilfører deres forretning, kan fitnessudbydere være med til øge opmærksomheden på holdtræning, ikke alene til egen fordel men til nationens fordel,“ udtaler Emma Forward, Chief Operating Officer i EMD UK og forfatter af rapporten og tilføjer: “Som en aktivitet er fordelene ved holdtræning vidtrækkende, og fitnessudbydere bør gøre mere for at udbrede kendskabet til ​​holdtræning til deres lokalsamfund for at skabe sundere og mere aktive mennesker. For det er ikke kun de enkelte deltagere, der opnår bedre fysisk sundhed, øget mental velfærd, lavere stress, mulighed for at møde nye mennesker, færre sygedage og får en grund til at komme ud hjemmefra – alle disse fordele er også med til at skabe et sundere og mere aktivt samfund, der er mindre afhængige af social pleje. Derfor opfordrer vi som det nationale organ for holdtræning offentligheden, de lokale myndigheder, fitnesscentre- og -branchen til i højere grad at anerkende værdien af holdtræning. Med en million flere deltagere siden 2016 har holdtræning hjulpet mange inaktive mennesker til at konvertere til nye vaner med regelmæssig fysisk aktivitet.”

Og selvom rapporten tager sit udgangspunkt i det engelske marked, kan også danske udbydere lære meget af dens konklusioner, ikke mindst når det kommer til værdiansættelsen af holdtræning.