Har du hørt om PT DANMARK

Ny brancheorganisation for personlige trænere

Tekst: Anders Nedergaaard Foto Shutterstock

Personlig træning er i mange centre forskellen mellem en sort og en blodrød bundlinje. Der skyder personlig træning studios op rundt om i Danmark med stor hast. Alligevel er branchen stadig fyldt med trænere, hvis eneste kvalifikation er, at de har stillet op til Newcomers i bodybuilding i 2014. Og stadigvæk er der masser af trænere, der laver majoriteten af deres penge sort. Og der er masser af trænere/coaches, som har så travlt med at sælge deres vægttabsforløb, at de skaber et decideret kølvand af unge mennesker med spiseforstyrrelser bag sig. Helt ærligt, det er ikke i orden. Det kan og skal vi kunne gøre bedre. Derfor forsøger vi nu at lave en brancheforening for personlige trænere, så vi kan få professionaliseret dét at være træner, og få gjort fælles front mod nogle af de problemer, som de personlige trænere står med. PT Danmark er født. Denne artikel handler om arbejdsgruppen (der udgøres af Emil Johan Sørensen, Thomas Thaarup, Peter Palvig, og Anders Nedergaard) og deres vision for og arbejde med PT Danmark.

Organisation og hvem er det for?

PT Danmark er netop stiftet som en forening, og man kan være medlem som privatperson og som virksomhed. Medlemskabet er forbeholdt folk og virksomheder, der beskæftiger sig med personlig træning. Personlig træning er i PT Danmark defineret således (Fra PT Danmarks formålsparagraf):

“Personlig træning er her defineret som en ydelse eller aktivitet, der rummer individualiseret vejledning i adfærdsændring, hvori fysisk træning indgår. Ydelsen kan godt rumme andre ting, og den fysiske træning er al aktivitet, hvor der indgår kropslig bevægelse, som har til formål at fremme sundhed, livskvalitet eller præstationsevne.”

Visionen for PT Danmark er, at vi får nok medlemmer til, at der kan drives et sekretariat, der kan realisere de ideer, som bestyrel­sen sætter i vandet og stå for den daglige drift. Der er i skri­vende stund konstitueret en bestyrelse. Arbejdsgruppen, der har stået bag at starte foreningen, er selv erfarne trænere, og vi er i kontakt med adskillige interesseorganisationer som Antidoping Danmark, DFHO, Kost og ernæringsforbundet og Europe Active, der alle bakker op om projektet.

Registreret/autoriseret personlig træner

I erkendelse af at “personlig træner” nok ikke kan gøres til en beskyttet titel, så vil vi i stedet arbejde mod at lave en ordning, hvor man kan blive “registreret” eller “autoriseret” personlig træner i en ordning, der minder lidt om de registrerede alternative behandlere eller tatovører, altså hvor de offentlige myndigheder på en eller anden måde er med til at stå inde for sådan en registrering, under forudsætning af at en række krav er opfyldt.

PT Danmark støtter grundlæggende op om dét arbejde, der er lavet for den fælleseuropæiske uddannelsesstandard for fitness professionelle i form af EREPS, men erkender også at der er væsent­lige problemer med implementeringen af det. Al den stund at der føres meget ringe kontrol med det, så man i praksis ikke kan være sikker på at trænere uddannet og certificeret til et bestemt EREPS niveau rent faktisk overholder de fagspecifikationer, som svarer til det pågældende niveau. PT Danmark har åbnet en dialog med Europe Active (tidligere EHFA), den europæiske brancheorganisation for fitness branchen, for at arbejde med dette problem.

For kunderne har det hidtil været svært at afkode den enkelte PTérs faglige kvalifikationer og reelle kunnen. Og for de Personlige Trænere har det også været en udfordring at forstå markeds- og ansættelsesforhold. PT Danmark´s ambitioner om at udforme branchestandarder, der kan sikre et mere ensartet produkt, virker til at være den helt rigtige satsning på det helt rigtige tidspunkt.

Hvad kan PT Danmark gøre for trænere?

Personlige trænere er en bred gruppe, der dækker over nogle ret forskelligartede ansættelsesforhold, hvor nogle er fastansatte, nogle er ansat på timebasis, nogle gør det parallelt med et virke som fysioterapeut eller diætist, og andre igen er selvstændige som indlejere eller med eget studio. PT Danmark er for dem alle.

Hvad kan PT Danmark gøre for virksomheder, der sælger personlig træning?

PT Danmark vil gerne have centrene, kæderne og de mange personlige træning studios med på vognen. Al den stund at personlig træning er i hastig vækst, og en større og større del af fitnessbranchens økonomi er det i centrenes interesse at få gjort personlig træning til et mere gennemskueligt og troværdigt produkt. Dét vil PT Danmark hjælpe med at gøre. Medlemskabet giver også virksomheder indflydelse i foreningen.

Medlemskab giver også mulighed for virksomheder kan skilte med, at de bruger PT Danmark trænere med dét badge, som PT Danmark får lavet både til fysisk brug og på internettet.

Hvad kan PT Danmark gøre for klienterne?

Som sagt, PT Danmark vil komme til at udstikke nogle branchestandarder, som man som medlem af foreningen forpligter sig til at overholde. Dermed gør vi det lettere og tydeligere for klienterne at vælge en træner. Hvis man skal indhente en personlig træningsydelse til sin virksomhed eller finde en træner til sin datter, vil man gerne vide, hvad man får. Dét kan PT Danmark hjælpe med at gøre tydeligere.

“Fedt mand! Hvordan bliver man medlem?”
Altså, det er ikke så svært igen. Man melder sig bare ind via formularen på hjemmesiden. Der kommer til at blive fastsat en generalforsamling efter det første ryk-ind af medlemmer, så vi kan sikre så god repræsentation som muligt.

Hvad så nu?

Jamen, det eneste vi mangler nu er medlemmer. Så vi håber, at du vil hjælpe med at udbrede det gode budskab, så vi kan begynde at få samlet Danmarks personlige trænere, så vi kan få oprettet et sekretariat og opnå noget pondus i forhold til resten af fitness sektoren. Det her er vigtigt og kan blive rigtigt godt.

Link til tilmelding:
https://ptdanmark.dk/da/register

 

Formålet med brancheorganisationen:

Er først og fremmest at løfte standarderne for personlige træneres forretning, fag­lighed og sikkerhed. Kort sagt, at professionalisere hvervet. Det vil vi gøre gennem følgende tiltag:

For det første har PT Danmark trænernes ryg.
Vi repræsenterer en stadigt voksende gruppe af meget erfarne trænere, der kan udgøre en ressource for de nye trænere upåagtet, hvordan man laver sin PT-forretning.

Enormt mange personlige trænere er ansatte på nogle ret ufavorable vilkår, hvilket kun kan lade sig gøre, fordi hvervet at være træner er så dårligt organiseret. PT Danmark har tænkt sig at gå ind i ansættelsesforholdene af PT’ere ansat som lønmodtagere, så det kan blive mere ensrettet og sikrere.

PT Danmark vil også udforme en række branchestandar­der for adfærd, markedsføring, forretningspraksis, osv., som man som medlem forventes at overholde. Dét skal sikre, at barren løftes, så vi som trænere kan levere et mere ensartet produkt.

Derudover kommer vi til at levere et PT Danmark badge, man kan sætte på sin hjemmeside eller stikke i skjorten, så man kan signalere, at man er medlem og derfor agerer i overensstemmelse med disse branchestandarder, branding og kvalitetssikring i ét.

PT Danmark kommer også på sin side til at profilere alle enkelte medlemmer med angivelse af navn, virksomhed, adresse, hjemmeside osv. På den måde bidrager vi med at gøre vores medlemmer synlige.

PT Danmark vil indhente og forhandle tilbud på trænings­udstyr og -tøj, advokatbistand, forsikringstjenester og kurser rettet mod trænere, så man står bedre, end hvis man skulle hente tilbuddene som lille iværksætter.