Danmark har den mest vidtgående indsats mod motionsdoping i fitnessmiljøer målt på kontrol. Men er det også den mest effektive? Eller er motionsdoping blot et område, hvor det er relativt omkostningsfrit at demonstrere politisk handlekraft, når medier og meningsdannere ud fra usikre og ofte fejlfortolkede tal får gjort motionsdoping til et stadigt stigende problem?

Se hele rapporten

Kommentar:
De blinde pletter i dansk dopingpolitik