En undersøgelse af en række ældre og sunde voksne har vist, at selv et enkelt træningspas kan øge aktiviteten i hjernens kredsløb, der har forbindelse til hukommelsen.

Forskningen, som er foretaget af University of Maryland og offentliggjort i Journal of the International Neuropsychological Society – viste, at motion øger aktiveringen af den region af hjernen, som kaldes Hippocampus.

Et område af hjernen som spiller en vigtig rolle i forhold til vores orienteringsevne og hukommelse. Området krymper med alderen og er blandt de første hjerneregioner, hvor der ses ændringer i forbindelse med Alzheimers sygdom.

”Selvom det tidligere er påvist, at regelmæssig motion kan øge omfanget af Hippocampus, giver vores undersøgelse nye oplysninger, som at også enkeltstående motionspas har evnen til at påvirke dette vigtige område af hjernen,” siger Dr. J. Carson Smith, studiets hovedforfatter og professor i kinesiologi ved University of Maryland School of Public Health.

Forskerne målte hjerneaktiviteten blandt forsøgspersoner i alderen 55-85 år. Deltagerne blev bedt om at udføre en række hukommelsesopgaver, der skulle aktivere et neuralt netværk relateret til den semantiske hukommelse, som er kendt for at blive dårlige, når vi ældes. og som over tid kan føre til hukommelsestab.

Testen blev henholdsvis udført efter et 30 minutters træningspas på en motionscykel (70 % af max intensitet), samt på en separat dag efter en hvileperiode.
Deltagernes hjerneaktivering viste sig signifikant større efter et træningspas sammenlignet med efter hvileperioden. Den øgede aktivering af Hippocampus blev også observeret på begge sider af hjernen.

”Ligesom en muskel kan tilpasse sig til gentagne træningspas, kan et enkelt øvelsespas “flexe” det kognitive neurale netværk på måder, der fremmer tilpasninger over tid og giver øget funktion og mere effektiv adgang til minder,” udtaler Dr. Smith.