Hvis man skal tro på resultaterne fra en rapport i American Journal of Medicine, så kan høj intensites spinningklasser indebære en betydelig risiko for nyreskade – især for førstegangsdeltagere.

Undersøgelsen hævder, at intensive indendørs cykeltimer – der simulerer bjergklatring, cykling på flade vej og omfatter sprint intervaller – kan resultere i rhabdomyolyse.

Rhabdomyolyse er en tilstand, hvor svær muskeltrauma – på grund af manglende ilt – får musklerne til at nedbrydes og frigive deres indhold af muskelenzymer, myoglobin, kalium, kalcium og andre intra­cellulære bestanddele i blodbanen.

Konsekvenserne kan være katastrofale, idet for eksempel nyrerne kan ”tilstoppes”, og nogle af bestanddelene er giftige for nyrerne. Syndromet, der typisk opstår hos ofre af en bil­ulykke – kan føre til alvorlige komplikatio­ner, herunder nyresvigt.

Ifølge rapporten er risikofaktorer for udvikling af rhabdomyolyse relateret til øvel­sens intensitet, deltagernes kondition, hydrering og kropstemperatur, ud over andre potentielle bidragende faktorer.

Fysiologiske undersøgelser har påvist, at betydelige kaloriemængder forbrændes, væsketab er signifikant og kropstemperaturen stiger under indendørs cykelklasser.

Studiet præsenterede detaljer omkring tre ”usædvanlige tilfælde af anstrengende rhabdomyolyse”, som hver især forekom hos en patient, der havde deltaget i deres første indendørs cykelklasse.

I det første tilfælde udvikledes rhabdo­myolyse efter 15 minutter af en klasse. I andet tilfælde opstod det hos en ung person, der regelmæssigt trænede. I det tredje tilfælde udviklede patienten ”biopsi-beviset akut nyreskade” sekundær til udøvende rhabdomyolyse og krævede dialyse.

Som et resultat af undersøgelsen anbefalede forfatterne – et hold fra Westchester Medical Center i New York, USA – at der oprettes et sæt retningslinjer for indendørs cykling.

”Den eneste måde at forhindre rhabdo­myolyse i at opstå på indendørs cykling er at oprette sikkerhedsretningslinjer,” skriver forfatterne i rapporten.

”Nybegyndere skal vide, hvordan man gradvist øger tid og kadence på indendørs klas­ser, og de skal gøres opmærksom på vigtigheden af at indtage væske nok, ligesom retningslinjerne bør indeholde oplysninger om tegn og symptomer på rabdomyolyse, og at det er vigtigt at søge hospitalsbehand­ling, når sådanne symptomer opstår.

Da de fleste af de elementer, som forskerne mener skal indgå i retningslinierne, allerede præsenteres af langt de fleste ansvarlige spinning instruktører, så er der dog næppe nogen grund til at frygte for helbredet på din næste spinningklasse.