De kognitive fordele ved at være i god fysisk form er ikke kun begrænset til bedre humør, ifølge en undersøgelse fra European College of Neuropsychopharmacology. Faktisk kan en forbedring af konditionen føre til bedre hjernestruktur og hjernefunktion – især hos unge voksne.

I undersøgelsen blev 1.200 unge voksne med en gennemsnitsalder på 30 underkastet en hjerneskanning, der vurderede hukommelse, dømmekraft, ræsonnement og tankeklarhed. Ligesom de gennemgik en fysisk test for at få målt deres kondition.

Forskerne opdagede, at de deltagere i undersøgelsen, der præsterede bedst under konditions-testen, også udviste bedre kognitiv funktioner på en efterfølgende hjerneskanning. Derudover viste de deltagere, der var i bedst form, også en bedre udvikling af den del af deres hjerner, som er forbundet med forbedret hastighed og kvaliteten af nerveforbindelser.

“Det overraskede os at se, at selv i en ung testgruppe falder den kognitive ydeevne i takt med, at konditionsniveauet falder,” udtalte undersøgelsesforfatter Dr. Jonathan Repple, medlem af universitetshospitalet i Münster, Tyskland, i en pressemeddelelse. ”Vi vidste, at det var tilfældet hos ældre, som ikke nødvendigvis har et godt helbred. Men at se dette ske blandt 30-årige er overraskende. Dette får os til at tro, at et grundlæggende godt konditionsniveau ser ud til at have en forebyggende effekt for hjernens sundhed.”