Forskere har knyttet kostvaner med et højt indtag af mættede fedtstoffer sammen med udviklingen af visse ​​depressionstyper. En undersøgelse ledet af University of Glasgow i samarbejde med Gladstone Institutes viste, at mættede fedtsyrer går ind i hjernens hypotalamusregion, der er relateret til det metaboliske system og vides at være forbundet med depression.

Undersøgelsen, der er udgivet i tidsskriftet Translational Psychiatry, viste også, at fedtsyrer påvirker nøglesignaler, der vides at være ansvarlige for udviklingen af ​​depression.

Det er håbet, at undersøgelsen endelig vil kaste lys over forbindelserne mellem fedme og depression. Tidligere kliniske undersøgelser har fundet en stærk sammenhæng mellem de to tilstande, men – indtil nu – er de præcise mekanismer for, hvordan fedme påvirker depression og omvendt ikke fuldt ud forstået.

“Dette er første gang nogen har observeret de direkte påvirkninger, som et højt indtag af fedtholdig kost kan have på signalområderne i hjernen relateret til depression,” siger professor George Baillie, hovedforfatter af undersøgelsen.

“Denne forskning kan begynde at forklare, hvordan og hvorfor fedme er forbundet med depression, og hvordan vi potentielt bedre kan behandle patienter med disse tilstande. Vi ved, at en reduktion i fedtholdig fødeindtag kan føre til mange sundhedsmæssige fordele, men vores forsk-ning tyder på, at det også fremmer et lykkeligere sind. Ved at forstå, hvilke typer fedtstoffer som palmitinsyre, der sandsynligvis kommer ind i hjernen og påvirker nøgleområder og signaler, vil give folk mere information om, hvordan deres kost potentielt kan påvirke deres mentale sundhed.”

I undersøgelsen, der blev foretaget på mus – kunne forskere se, at mættede fedtsyrer faktisk kom ind i hjernen via blodbanerne og derefter akkumulerede og påvirkede afgørende signaler fra hjernen, der relaterer til depression.

Mus, der fodres med en fedtholdig kost (bestående af 60 procent mættede og umættede fedtstoffer) viste sig at have en tilgang af kostfedtsyrer i hjernens hypotalamus-område, et område, der er relateret til det metaboliske system og vides at være forbundet med depression.

Herfra kunne disse fedtsyrer derefter direkte påvirke de nøglesignaler, der er ansvarlige for udviklingen af ​​depression.