En Lancet-undersøgelse viser, at dårlige kostvaner kan være ansvarlige for flere dødsfald på verdensplan end nogen andre dødelighedsrisikofaktorer, herunder tobaksrygning.

Undersøgelsen ”Sundhedsvirkninger af kostrisici i 195 lande, 1990-2017”, der blev offentliggjort 3. april i sundhedsjournalen The Lancet, antyder, at dårlige kostvaner fører til 11 millioner årlige dødsfald og 255 millioner nedsatte leveår, der er antallet af år, som personer lever kortere på grund af dårligt helbred.

Ifølge undersøgelsen er: “De største “huller” imellem nuværende og optimale indtag blevet observeret indenfor nødder og frø, mælk og fuldkorn med et gennemsnitligt forbrug på 12 procent, 16 procent og 23 procent af de optimale niveauer.

Parallelt med det mindre end optimale forbrug af sunde fødevarer har det daglige indtag af alle usunde fødevarer og næringsstoffer oversteget det optimale globale niveau. Forbruget af sukkerholdige drikkevarer var langt højere end det optimale indtag. På samme måde var det globale forbrug af forarbejdet kød og salt langt over det optimale niveau.

I alt tilskriver undersøgelsen ca. 3 millioner dødsfald til for højt saltindtag, mens yderligere 3 millioner skyldes et utilstrækkeligt forbrug af fuldkorn. Yderligere anslås 2 millioner dødsfald alene at være forbundet med mangel på indtag af frugt.

Lande, hvor folk indtager en middelhavs kost (nødder, frugt og olivenolie) rapporterer om de laveste diætrelaterede dødelighedstal, ifølge undersøgelsens forfattere.

Omvendt rapporterer lande, der i høj grad er afhængige af kulhydrat tunge fødevarer som brød og pasta, om de højeste antal kostrelaterede dødsfald.

Undersøgelsen, der er udarbejdet af amerikanske universitetsprofessorer med speciale i ernæring og folkesundhed, siger:

“Denne undersøgelse fremhæver behovet for at forbedre kost på globalt, regionalt og nationalt plan.

En anden undersøgelse fra august 2018, der også blev offentliggjort via Lancet, viste, at personer med moderat ikke højt eller lavt kulhydrat-indtag rapporterer den laveste risiko for dødelighed.

Undersøgelsen, der blev udarbejdet af flere læger, er fortaler for afbalanceret slankekure og antyder, at såvel lav- som højkulhydrats diæter kan forkorte den forventede levetid med op til 4 år.