Det går ikke godt med at få danske børn og unge til at være mere fysisk aktive. Det bekræfter den nyeste opgørelse fra det internationale netværk Active Healthy Kids.

Undersøgelser viser, at kun 10-26 % af danske piger og 17-39 % af danske drenge i aldersgruppen 11-17 år lever op til anbefalingen om at være fysisk aktiv ved moderat til høj intensitet mindst en time om dagen.

“Det er stærkt bekymrende, at en stor del af de ældste børn i så ringe grad er fysisk aktive,” mener Thomas Skovgaard, som er leder af FIIBL, der koordinerer den danske del af undersøgelsen.

“Der knytter sig mange positive kvaliteter til det at have en aktiv dagligdag – og dem går alt for mange af vores børn og unge glip af,” siger han.

FIIBL drives i et samarbejde mellem UCL og Syddansk Universitet. Her er Thomas Skovgaard med til at koordinere Active Healthy Kids-DK, der bidrager til det internationale Active Healthy Kids netværk, hvor udviklingen i en række lande angående børns fysiske aktivitetsniveau jævnligt sammenholdes.

Trods flotte vurderinger på en række indikatorer som aktiv transport og foreningsdeltagelse, er Danmark placeret i den tungere ende, når det handler om børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i form af skærmtid.

Her deler vi skæbne med lande som Finland, Wales, Frankrig og Canada og må i forskellig grad se os distanceret af f.eks. Slovenien og Holland.

Vurderingerne fra de 49 lande viser samtidig, at mangel på fysisk aktivitet blandt børn og unge samt en stillesiddende hverdag er et globalt problem.

“Sammenligningen på tværs af lande er en inspiration til, hvordan vi i Danmark kommer videre med at få flere børn og unge i bevægelse,” forklarer Thomas Skovgaard og uddyber:

“Vi har i Danmark gode betingelser for at fremme børn og unges fysiske aktivitet. Det store flertal tager del i organiseret idræt, og de fleste børn og unge synes, at deres lokalområde er brugbart til fysisk aktivitet. Politisk tages der både nationalt og lokalt løbende en række tiltag på området. Active Healthy Kids-DK viser dog, at initiativerne skal følges i mål. Vi må i fællesskab udvikle fremtidens indsatser på bevægelsesområdet og samtidig sætte fokus på børn og unges tid foran skærmene.”