Protein

Proteinpulver producenter lyver om mængden af protein!

Danskerne køber produkter som kan fremme deres sundhed som aldrig før, men når de køber deres kosttilskud, får de måske ikke helt det der står på produktet.

En ny undersøgelse af Candidlab, som testede 11 proteinpulver i laboratorie, viser at produkterne i gennemsnit deklarerer 9,4% mere protein end hvad der i virkeligheden er.

Salget af proteinpulver er steget de senere år og konkurrencen er hård. Forskellene i hvad de skriver på produktet og hvad der er fundet skyldes sandsynligvis, at sukker, som eksempelvis maltodextrin, er meget billigere at fylde i sit produkt end reel protein.

 

Forbrugerne betaler for protein, men får værdiløst sukker

Det kommer ikke bag på biokemiker, Jens Lund: “Producenterne går helt til grænsen i forsøget på at sælge deres produkter, og hvad angår produkternes påståede effekter, så får du ofte kun den halve sandhed at vide. Hvis de her resultater kan bekræftes i yderligere undersøgelser, så viser det endnu engang, at kosttilskudsbranchen er bundrådden.”

Dette er ikke nogen helt ny problematik. En artikel i Forbes fra marts i år beskriver hvordan flere store amerikanske kosttilskudsproducenter er blevet slæbt i retten fordi de har overdeklareret proteinindholdet i deres kosttilskud, blandt andet for at have brugt billige ingredienser for at få proteinindholdet til at fremstå større – kendt som spiking.

Grunden til at det sker, er at sukker er billigere end protein. Derfor kan en fortynding af proteinet, på selv ganske få procent, blive til en million-besparelse i en industriel produktion.

 

Både et dansk og udenlandsk problem

3 af de 11 testede proteinpulver tilskud var danske. De danske produkter klarede sig faktisk i gennemsnit dårligere end de udenlandske i undersøgelsen. Resultaterne er ikke konklussive, men det antyder meget, at det også er et problem vi har i Danmark.

Kristian Bradsted, Cand. scient i idræt og sundhed, er skuffet over af at resultat ikke var bedre for danskproducerede proteinpulvere.

“Der lader desværre til at de problemer, som vi har set i udlandet mht. spiked proteinpulvere, også findes i Danmark. Det er sørgeligt at der hos producenterne er en generel tendens, hvor øget profit kommer før produktkvalitet.” udtalte Kristian.

Kristian tror og håber dog stadig, at danske produkter vil stå distancen når Candidlab sender produkterne til yderligere tests hos et bioteknologisk analyselaboratorie.

“Jeg er spændt på at se de endelige resultater og om danskproducerede proteinpulvere er at finde blandt de med størst difference mellem det angivet og det faktuelle proteinindhold.” sagde Kristian Bradsted.

 

Du kan se mere om denne undersøgelse her; http://candidlab.com/da/11-proteinpulvere-til-analyse/ (linK)