Den eskalerende handelssituation imellem USA og Kina kan medføre stigende produktionsomkostninger for leverandører af fitnessredskaber, fremstillet i USA.

For at udligne det, som præsident Trump har betragtet som en “uretfærdig ubalance” i samhandlen mellem USA og Kina, har administrationen pålagt importerede kinesiske varer en afgift på 50%. Kina har gengældt ved at øge egne toldsatser på amerikansk import.

Ingen af ​​parterne har vist tegn på at løsne op på konflikten, og hvis handelskrigen fortsætter, kan der forventes stigende priser på træningsredskaber og andet udstyr i løbet af det næste år.

Virkningerne af de øgede toldsatser kan allerede mærkes blandt de fitness producenter, der fremstiller deres produkter i USA. For den mindskede konkurrence fra importerede aluminium- og stålprodukter har allerede medført, at en del amerikanske stål- og aluminiumsvirksomheder er begyndt at øge deres priser.

Forbrugere og fitness importører vil dog ikke mærke prisstigningerne med det samme. Det kan ofte tage produkter måneder at gå fra råvarer til markedsklar. Og en række af de amerikanske fitness producenter kan være underlagt kontraktlige forpligtelser, der ikke giver dem mulighed for at hæve priserne i en bestemt periode. Men hvis en handelsaftale ikke nås, kan der forventes omkostningsstigninger i løbet af det næste år. Hvis en aftale opnås, kan prisforhøjelsen dog være af forbigående karakter, og priserne kan forventes at normalisere sig hurtigt på et normalt leje.

Den amerikanske Sports & Fitness Industry Association (SFIA) har modsat sig toldstigningerne, og repræsentanter fra SFIA har intensivt lobbyet imod taksterne i kongressen henover sommeren.

“Vi har arbejdet i flere måneder for at bede regeringen om ikke at pålægge disse takster på sports- og fitnessprodukter, og vi er overbeviste om, at det er en dårlig politik,” udtaler Tom Cove, administrerende direktør for SFIA. “Det giver ingen mening at øge priserne på produkter, der holder amerikanerne sunde og nedsætter omkostningerne til sundhedsvæsenet.”