Et helt nyt samarbejde har set dagens lys. De tre største idrætsaktører vil i fællesskab forsøge at få endnu flere borgere til at dyrke fitness.

En markant større del af befolkningen har gennem de seneste snart 20 år fundet vej til træning i et fitnesscenter. Øget idrætsdeltagelse giver øget folkesundhed, og for at understøtte den udvikling indgår DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennem Bevæg dig for livet et samarbejde med Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) – det første af sin slags mellem de privatejede centre og fitness i forening.

Formålet med aftalen er flere aktive fitnessudøvere – både i det private og i forening – og sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende fitnessfaciliteter.

”Vi har en fælles vision om at øge idrætsdeltagelsen i Danmark, og på den baggrund giver et samarbejde rigtig god mening. Vi bidrager hver især og skaber stor værdi for det danske samfund. I et tættere samarbejde vil vi i fællesskab bedre kunne værne om denne værdi samtidig med, at vi kan udvikle idrætstilbud i eksisterende fitnessfaciliterer til borgere, der ikke er idrætsaktive i dag,” siger Jens Kramer Mikkelsen, formand for DFHO.

En del af samarbejdsaftalen går ud på at vurdere mulighederne for at udvikle fitness i storbyerne til voksne i målgruppen 50+ i en struktur, hvor foreninger og privatejede centre i de lokale områder går sammen om at skabe nogle attraktive rammer.

Andet ben i samarbejdet drejer sig om bedre udnyttelse af faciliteterne, der tit er en udfordring for særligt indendørs idrætter.

”Det er oplagt med et tættere samarbejde på fitnessområdet, for vi har en fælles interesse i, at flere danskere bliver aktive. Samtidig kan vi fortsætte den positive udvikling både i det private og de foreningsbaserede fitnesscentre. Forhåbningen er, at vi kan komme tættere på at opfylde målsætningen i Bevæg dig for livet om, at Danmark skal være den mest aktive nation i verden,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

”Vi oplever foreninger i for eksempel gymnastik, der løber panden mod en mur, når de skal finde haltid til holdtræning. Omvendt kan de privatejede centre have problemer med belægning uden for de mest belastede tidsrum. Her er det helt oplagt at samarbejde ved at lade foreningerne leje sig ind i de privatejede centre. Det er en win-win mulighed for begge parter,” siger Niels Nygaard, formand for DIF.