Overvægtige mennesker har øget risiko for at udvikle 13 typer kræft, og truslen er størst i udviklede lande med en stillesiddende befolkning.

Resultatet kommer fra en rapport offentliggjort i American Cancer Society’s “A Cancer Journal for Clinicians publication”, som indsamlede og studerede data fra hele verden.

Med titlen Globale mønstre i overvægt og den dermed forbundne kræftrisiko konkluderer undersøgelsen, at fedme er en afgørende faktor i omkring 4 % af alle verdensomspændende kræfttilfælde.

Undersøgelsen nævner en rapport fra the International Agency for Research on Cancer Working Group on Body Fatness fra 2016, som konkluderede, at der er ”tilstrækkelig dokumentation” for at forbinde kropsfedt med risiko for 13 kræftformer – herunder brystkræft hos kvinder og kræft i tarm, endetarm, spiserør, nyrer og lever hos begge køn.

Det samlede antal kræftforekomster, der kan tilskrives overvægt, var mere end dobbelt så højt hos kvinder (368.500 tilfælde) som hos mænd (175.800 tilfælde).

Geografisk er det de udviklede lande, der synes at have det højeste antal kræftformer, som potentielt kan forbindes med fedme.

Næsten halvdelen (46 procent) af kræftsygdomme, der kan henføres til overvægt, forekommer i lande med høj indkomst, hvilket afspejler såvel højere forekomst af overvægt og højere incidens for mange fedmerelaterede kræftformer.

På trods af en relativt lav forekomst af overvægt havde øst- og sydøstasien-regionen den næststørste andel (87.600 tilfælde eller 16 %) – som forskerne tilskriver den store befolkning og en stor forekomst af levercancer.

Central- og Østeuropa havde den tredjestørste andel (14 %), efterfulgt af Latinamerika og Caribien (9 %, Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika (6%).

Undersøgelsen beskriver også nogle af årsagerne til fedme i de moderne samfund.

Veludviklede transportsystemer påvirker mulighederne for fysisk aktivitet og dermed kropsvægt”, siger rapporten.

”En undersøgelse foretaget i otte provinser i Kina viste, at sandsynligheden for at være overvægtige var 80% højere for mænd og kvinder i husholdninger, der ejede et motoriseret køretøj sammenlignet med dem, der ikke ejede et.

”En international undersøgelse viste, at voksne i de mest aktivitetsstøttende miljøer var dobbelt så tilbøjelige til at opfylde retningslinjerne for fysisk aktivitet som dem i de mindst støttende kvarterer. Den høje forekomst af cykel transport i Holland bidrager sandsynligvis til landets relativt lave fedmeforekomst.”

Rapporten fremhæver også, at kulturelle præference kan påvirke fedmefrekvenserne. Øget adgang til føde og nedsat fysisk aktivitet kan have en stærkere indflydelse i lande, hvor en stor kropsstørrelse er forbundet med noget positivt – sammenlignet med lande, hvor små kropsstørrelser er værdsat.

”I USA steg andelen af ​​overvægtige (men ikke fede) personer, der beskrev deres vægt som ”tilpas”, betydeligt mellem begyndelsen af ​​1990’erne og begyndelsen af ​​2010’erne, hvilket tyder på en ændring i opfattelsen af sund kropsstørrelse,” fastslår forskerne.