Tr+ªningsafh+ªngighedFitnesscentrenes brancheorganisation DFHO er gået i dialog Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser om, hvordan man bedre kan hjælpe træningsafhængige i landets motionscentre. Ifølge branchedirektøren kan der være et problem, som skal afdækkes, men som fitnesscentrene ikke kan løfte uden samarbejde med eksperter inden for området.
Nogle danskere bliver ved med at træne, selvom de har skader, og træningen går ud over deres sociale liv. Det er en gruppe motionister, som er blevet afhængige af deres træning, der har behov for hjælp i forhold til at håndtere problemet.

Derfor har brancheforeningen Dansk Fitness og Helse Organisation valgt at sætte fokus på problemet.

”Det kan være et problem, der skal afdækkes. Der er forskellige holdninger til, hvordan det skal håndteres. Derfor prøver vi nu at finde ud af, om vi kan lave nogle fælles retningslinjer, ligesom vi også har på dopingområdet”, forklarer han.

Behov for samarbejde

Men ifølge Morten Brustad kan organisationen ikke gøre det alene. Derfor er den gået i dialog med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser for at finde en løsning. Generalsekretær hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Steen Andersen, er glad for håndsrækningen.

”Det vil være godt både for fitnesscentrene og de syge, hvis medarbejderne vidste, hvordan de skulle håndtere situationen. Vi vil gerne hjælpe dem med at uddanne deres medarbejdere, men det skal være en løsning, som alle kan være tilfredse med”, siger han.

Ifølge idrætspsykolog Mia Beck Lichtenstein ved Syddansk Universitet, som er den eneste i Danmark, der har undersøgt træningsafhængighed, giver det god mening, at fitnesscentrene hjælper de træningsafhængige. Idrætspsykologen mener, at medarbejderne godt kan spotte, hvilke medlemmer der kan have et afhængighedsproblem.

”Man kan se, om folk kommer rigtigt meget, og hvordan de agerer. Hvis de presser sig selv ekstremt meget, men ikke er tilfredse. De kan være meget indædte og sammenbidte. De kommer, selvom de har ondt og lytter ikke til råd om at skrue lidt ned for træningen eller træne anderledes”, forklarer hun.