Det fremgår af en ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning, der viser, at 80 pct. af dem, der deltager på Ældre Sagens motionshold, er meget motionsvante og selv vurderer, at deres helbred er godt. Samtidig tiltrækker Ældre Sagen også en stor gruppe ældre, der ikke har været vant til at dyrke sport og motion tidligere.

Tekst: Jeppe Bach / Foto: Shutterstock

Hos størstedelen af deltagerne på Ældre Sagens motionshold er motion en naturlig del af hverdagen og har været det i mange år. En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) viser nemlig, at 80 pct. af deltagerne i nogen eller høj grad har dyrket motion og været fysisk aktive gennem hele deres voksenliv. Samtidig viser undersøgelsen, at 79 pct. af deltagerne også dyrker motion andre steder – enten i Ældre Sagen eller i f.eks. foreninger og fitnesscentre.

Det er spændende tal, for det siger for det første noget om, hvilke vaner de har haft gennem livet, men for det andet viser det, hvor nærliggende det er for den enkelte at deltage i et motionstilbud. For hvis man ikke har prøvet at være fysisk aktiv før, så vil det være sværere for vedkommende at melde sig til et motionshold,” udtaler Henriette Bjerrum, der er centerleder i Vifo til idan.dk.
Hun fremhæver samtidig, at de resterende 20 pct. af deltagerne i mindre grad eller slet ikke har været vant til at dyrke sport og motion, før de begyndte på motionshold i Ældre Sagen.
Det må siges at være flot, at Ældre Sagen formår at tiltrække den målgruppe, for når man ikke har været vant til at dyrke motion, har man heller ikke været vant til at prioritere det. Ikke mindst set i lyset af, at målgruppen er i en alder, hvor de måske heller ikke har den store tillid til egen fysisk formåen.

Deltagerne har et godt selvvurderet helbred
Ikke overraskende består den primære gruppe af deltagere på Ældre Sagens motionshold af ældre i aldersgruppen 65-84 år. Kun 5% af deltagerne i undersøgelsen er under 65 år, mens 8% af deltagerne er 85 år eller derover.
I undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at vurdere deres eget helbred, og 90% svarer, at de vurderer deres helbred som godt, vældig godt eller fremragende, hvilket er over gennemsnittet for ældre over 65 år på 77%. (Den nationale sundhedsprofil 2017). Undersøgelsen kan dog ikke sige noget om, hvorvidt det lige præcis er de ældres deltagelse på hold i Ældre Sagen, der har betydning for resultaterne, da der kan være mange faktorer, som spiller ind.

At bevare en god form er en vigtig motivationsfaktor
Der kan være mange gode grunde til at dyrke sport og motion, og motivationsfaktorerne for deltagerne på Ældre Sagens motions-hold spænder også bredt. Men for 90% af dem er det at holde sig i god fysisk form en vigtig motivationsfaktor for at komme af sted, mens 87% motiveres af, at det er godt for helbredet.

Udover de sundhedsmæssige faktorer er det sociale aspekt også vigtigt for deltagerne. 76% angiver det sociale samvær som en af grundene til at deltage på motionsholdene. Det er især blandt cyklisterne, bordtennis- og badmintonspillerne samt dem, der dyrker ’billard og kegler, golf og petanque’, at det sociale samvær spiller en stor rolle.

”De aktiviteter, som Ældre Sagen udbyder, stemmer rigtig godt overens med det, vi ved om de ældres generelle sports- og motionsvaner. Hvis vi ser på Idans motionsvane undersøgelse fra 2016, så viser den, at ældre over 60 år i høj grad deltager i aktiviteter som vandreture, gymnastik, styrketræning, svømning og cykling,” siger Henriette Bjerrum.
Ældre Sagen udbyder mange forskellige aktiviteter, men er ikke den eneste aktør på området. Der er masser af idrætsforeninger, aftenskoler og private udbydere af motion, så hvorfor vælger deltagerne at melde sig til Ældre Sagens tilbud?
Det gør de fleste af den simple årsag, at Ældre Sagen udbyder lige præcis den aktivitet, som de gerne vil dyrke (56%). 36% peger derimod på, at det har været vigtigt for deres valg, at aktiviteterne er målrettet til deres aldersgruppe, og for 34% har det haft betydning, at aktiviteten foregår i nærheden af, hvor de bor. Undersøgelsen viser også, at jo ældre deltagerne er, jo større betydning har det, at aktiviteterne er tilpasset og foregår tæt på hjemmet.

Ældre Sagens motionstilbud er åbne for alle aldersgrupper, men tiltrækker i særlig grad borgere mellem 65 og 84 år. Gennemsnits­alderen blandt deltagerne i undersøgelsen er 74 år for mænd og 75 år for kvinder. 33 pct. af deltagerne i undersøgelsen er mænd, mens 67 pct. er kvinder.

Hvad kan fitnessbranchen lære af rapporten?
Først og fremmest bekræfter rapporten, hvad ovenstående skema af danskernes motionsvaner allerede viste i 2016. De ældre vil gerne deltage i fysiske træningsaktiviteter, og tilsammen matcher tallene for de aktiviteter, der kunne foregå i et fitnesscenter, denne målgruppes absolutte favorit – vandreture.

Rapporten bekræfter dog også, at vil man have succes med at arbejde med denne målgruppe, så kræver det en målrettet indsats og et øje for, at også det sociale aspekt har stor indflydelse på deres valg. Men i en branche, hvor gennemstrømning og lave retentionsrater er et gennemgående problem, så bør det vække eftertanke og øget lyst til at arbejde med ældresegmentet, at rapporten også kan fortælle, at Respondenterne har i gennemsnit deltaget i Ældre Sagens motionstilbud i fem år.