Push-up to side plank

Action: Lig på en måtte i standard push-up position. Skub dig selv op og drej kroppen, så du balancerer hele din vægt på en arm og en fod. Hold stillingen længe nok til du finder balancepunktet. Gå tilbage til startpositionen og gentag til modsatte side.