En mindre undersøgelse udarbejdet i USA viser at yoga kan hjælpe med at dæmpe symptomerne på fibromyalgi, en lidelse der forårsager omfattende smerte. Deltagerne i undersøgelsen viste også forbedringer i forbindelse med coping og andre funktioner. Forskerne henstiller til at flere undersøgelser nu udføres for at evaluere yoga som en passende behandling som kan kombineres med medicinering, for hvilket der allerede findes solide beviser.

Man kan læse mere om det i pilotundersøgelsen, udført af forskere ved Oregon Health & Science University (OHSU) i Portland, Oregon, USA i november-udgaven af Pain, som blev publiceret online den 12. oktober.

Førsteforfatteren var Dr. James Carson, en klinisk sundhedspsykolog og assisterende professor i anæstesiologi og perioperativ medicin ved School of Medicine på OHSU.

Han oplyste pressen at “…selvom yoga er blevet udøvet i årtusinder, er det først for nyligt at forskere er begyndt at kunne bevise yogas påvirkning på personer, der lider af vedvarende smerte.” Han tilføjede at “…resultaterne af denne pilotundersøgelse giver lovende indledende support i forbindelse med fordelagtige effekter af yoga hos patienter med FM [fibromyalgi]”.

Fibromyalgi er et syndrom, hvor de fremherskende symptomer er muskelsmerter og træthed. Årsagen er ukendt, men man mener at det har noget at gøre med gener og fysisk eller følelsesmæssig stress.

Udover at føle smerte og ubehag over hele kroppen, døjer personer med denne lidelse ofte med søvnbesvær, hyppig træthed og de bliver hurtigt stressede. De kan også føle sig stive i kroppen om morgenen, have prikken, snurren eller følelsesløshed i fingre og tæer, får hyppigt hovedpine og har problemer med at huske.

Lidelsen angriber mellem 11 og 15 million amerikanere, og udgifterne forbundet med lidelsen er anslået til omkring 20 milliarder amerikanske dollars.

Carson og hans kolleger skrev i deres baggrundsinformation at der er voksende beviser på at fibromyalgi effektivt kan behandles med en kombination af medicin, fysisk træning og oplæring i coping-færdigheder, men der er et “væsentligt hul” mellem hvad vi ved om den medicinske behandlings effekt sammenlignet med terapier, der omfatter både træning og coping.

Derfor valgte de at udføre en mindre undersøgelse, der specifikt skulle afklare hvor effektiv yoga vil være som en ordineret behandling, både hvad angår afhjælpning af symptomerne og forbedring af coping-færdigheder.

Forskerne indskrev 53 kvinder i minimumsalderen 21 år, som var blevet diagnosticeret med fibromyalgi og placerede dem tilfældigt i en af to grupper. Den ene gruppe deltog i et 8-ugers yogaprogram og den anden gruppe (kontrolgruppen) modtog standard medicinsk behandling (“venteliste standardbehandling”).

For at være berettiget til at deltage i undersøgelsen, skulle kvinderne være diagnosticeret med fibromyalgi i overensstemmelse med American College of Rheumatologys (ACR) kriterier og skulle have haft symptomerne i mere end 1 år, og skulle derudover have været i et stabilt behandlingsforløb i mere end 3 måneder (enten medicinsk eller ikke-medicinsk baseret).

Forskerne besluttede at indskrive kvinder alene, fordi denne lidelse oftest rammer kvinder (80-90 procent af personer med lidelsen er kvinder).

Det 8-ugers yogaprogram (kaldet Yoga of Awareness) indeholdt 40 minutters skånsomme udstrækningspositioner, 10 minutters vejrtrækningsøvelser, 25 minutters opmærksomhedsmeditation, 20 minutters oplæring i hvordan man bruger yogaprincipper for at opnå den bedste coping, og 25 minutters gruppediskussion (for eksempel for at gennemgå erfaringer fra hjemmet).

Før og efter undersøgelsen udfyldte alle deltagerne et spørgeskema og gennemgik fysiske vurderinger. Deltagerne i yogagruppen førte desuden dagbog, hvor de beskrev deres symptomer og hvordan de havde det.

Derefter sammenlignede forskerne ‘før’ og ‘efter’-informationerne fra de to grupper.

De fandt ud af følgende: For det første viste yogagruppen tilsyneladende forbedringer i en række af alvorlige fibromyalgisymptomer, heriblandt smerte, træthed og humør, såvel som smertekatastrofisering (negativ tankegang), accept og andre coping-strategier. For det andet var alle forbedringerne statistisk og klinisk signifikante, idet de var store nok til at have indflydelse på patientens dagligdag. For eksempel faldt antallet af patienter med depression i gennemsnit med 42 procent, træthed faldt med 30 procent og smerte med 24 procent.

Forskerne skrev også at kombinationen med yoga forekom at have “… ført til et fordelagtigt skift i hvordan patienter håndterer smerte, herunder bedre brug af adaptive smertecoping-stategier (for eksempel problemløsning, positive revurderinger, brug af religion, deltagelse i aktiviteter på trods af smerte, accept, afslapning) og mindre brug af maladaptive strategier (for eksempel katastrofisering (negativ tankegang), selvisolering, uengageret adfærd, konfrontation).”

De konkluderede at “… denne pilotundersøgelse giver lovende support for de potentielle fordele af et yogaprogram for kvinder med FM”.

Carson sagde at en af grundene for undersøgelsens åbenlyse succes var “deltagernes dedikerede indsats”. Han sagde at deltagelsen var høj, og deltagernes engagement i forbindelse med at øve sig hjemme var stor.

“Baseret på undersøgelsens resultater, er vi ikke i tvivl om yderligere forskning af denne potentielle terapi er berettiget”, opfordrede han.

Som et resultat af denne undersøgelse og anden forskning udført af Carson og hans team ved Afdelingen for Anæstisiologi og Perioperativ Medicin på OHSU, sponserer de nu et oplæringsprogram for yogaundervisere fra USA og Canada.

Kurset vil blive udbudt i juni 2011 og vil være egnet for yogaundervisere, som vil udvikle deres færdigheder indenfor arbejde med personer med kroniske smerter.

Midler fra Oregon Health & Science University Medical Research Foundation og ressourcer fra Fibromyalgia Information Foundation sponsorerede undersøgelsen.

Kilde: “A pilot randomized controlled trial of the Yoga of Awareness program in the management of fibromyalgia.” – James W. Carson, Kimberly M. Carson, Kim D. Jones, Robert M. Bennett, Cheryl L. Wright and Scott D. Mist.