Normalt opfatter man yoga som den diametrale modsætning til hård og belastende sport, men sådan er det ikke altid. Forskere fra University of Sidney i Australien har påvist, at yoga kan medføre muskelsmerter (primært i armene) hos 10% af dem, der udøver disciplinen. De fandt ligeledes, at yoga forværrede allerede eksisterende skader hos 21% af forsøgsdeltagerne. Forskningen er udført på 350 personer, som primært bestod af kvinder med en gennemsnitsalder på 45 år.

Kilde: The Guardian, juni 2017