Hjerterehabilitering anses for at være den bærende kraft ved forebyggelse af flere hjertetilfælde, og alligevel går de, som kan drage mest nytte af forebyggelsen – nemlig kvinder og ældre – ofte glip af fordelene, siger Dr. Billie Jean Martin ved den Canadiske Hjerte/kar-kongres 2010, afholdt af the Heart and Stroke Foundation og the Canadian Cardiovascular Society.

“Disse to højrisikogrupper, som ofte er underbehandlede, er dem som mindst sandsynligt deltager i hjerterehabilitering, i forhold til deres yngre, mandlige modstykke, selv når de bliver henvist,” oplyser Dr. Martin, Ph.D. og kirurgi-trainee ved University Calgary/Libin Cardiovascular Institute, idet hun taler på vegne af sine medforfattere ved the Cardiac Wellness institute i Calgary og APPROACH. “Og når disse kvinder så rent faktisk deltager i hjerterehabilitering, sker det ofte på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet, hvor sygdommen er nået et meget mere alvorlig stadie”.

Undersøgelsen af 6.000 personer, som lever med en hjerte/kar-sygdom, afslørede at deltagelse i hjerterehabilitering var forbundet med nedsat risiko for skadestuebesøg og indlæggelser, og i øvrigt en betydelig lavere risiko for død.

“Hjerterehabilitering havde en langt store indflydelse på dødeligheden for kvinder og ældre,” siger Dr. Martin, som også bemærkede at færre hospitalsbesøg havde indflydelse på nedsættelse af sundhedsøkonomiske omkostninger. “Det er meget fordelagtigt ved disse to højrisikogrupper, som er svære at nå, men vi har ikke særlig stor succes med at få dem til at deltager i hjerterehabilitering”.

Hun udtaler at der skal lægges større vægt på at henvise alle kvalificerede patienter til hjerterehabilitering uanset alder og køn, og at vi bør være bedre til at gøre noget ved de problemer, som resulterer i at disse højrisikogrupper ikke deltager i hjerterehabilitering.

Årsager til kvinders manglende deltagelse i hjerterehabilitering

Men hvorfor deltager kvinder ikke i hjerterehabilitering lige så ofte som mænd? Der er adskillige årsager. De mest almindelige hindringer for kvindelige hjertepatienters deltagelse i hjerterehabilitering inkluderer årsager som ansvar for huslige opgaver, afstanden til hjerterehabiliteringscenteret, transportproblemer, arbejdsansvar, mangel på energi, tidsnød, eksisterende muskel- og knoglesygdomme samt smerter.

“Hjerterehabilitering reducerer effektivt risiko for hjertetilfælde, nedsætter tilbagefald, og nedsætter dødeligheden for både mænd og kvinder,” siger Dr. Beth Abramson, talsperson for Heart and Stroke Foundation. “På trods af disse fordele er kvinders lave deltagelsesrate, sammenlignet med mænds, veldokumenteret.”

Forskere fra Toronto har set nærmere på årsagerne for kvindernes mangel på deltagelse og mener at der kræves et velstruktureret hjerterehabiliteringsprogram, baseret på hjemmebesøg, for kvinder med hjertesygdomme.

Shamila Shanmugasegaram, Ph.d.-studerende under vejledning af Dr. Sherry Grace ved York University og hendes forskerteam mener der er en simpel og effektiv løsning: “Henvisning til et struktureret og overvåget hjemme-baseret hjerterehabiliteringsprogram kunne få patienterne til at klare mange af disse hindringer,” siger hun. “Hjemlige omgivelser er lige så effektive som hospitalsomgivelser”. Den største fordel, siger hun, er den fleksibilitet, som et struktureret hjemmebaseret rehabiliteringsforløb tilbyder, hvad angår tidsforbrug og geografisk placering.

“Et hvilket som helst effektivt og anvendt rehabiliteringsprogram, hvad enten det foregår I hjemmet eller på hospitalet, vil redde liv,” siger Dr. Beth Abramson, forsker ved Heart and Stroke Foundation. “Vi ved at hjerterehabiliteringsprogrammer, som indeholder strategier for risikonedsættelse, herunder tilpasning af risikofaktorer og medicinsk komplians, er effektive for kvinder. Desværre bliver for få kvinder henvist til hjerterehabilitering og dem, som gør, deltager ofte ikke”.

Hun fortæller at alle kvinder kan lære mere om risikofaktorer og få gode råd til forebyggelse på hjemmesiden www.thehearttruth.ca. “Selvom hjerterehabiliteringsprogrammer er for patienter, der allerede har en hjertesygdom, bør ALLE kvinder kende til deres egen risiko”. The Heart and Stroke Foundation’s Heart Truth campaign lærer kvinder at identificere deres egen risiko og advarselstegn for hjertesygdomme og hjertetilfælde. “Det styrker dem i at tage ansvaret for deres hjertes sundhed ved at ændre deres livsstil og gøre konkrete tiltag til forbedring af deres generelle sundhed, hvilket kan reducere deres risiko med så meget som 80 procent”.

Kilde: Jane-Diane Fraser, Heart and Stroke Foundation of Canada