valg-af-madVi lever i dag i et samfund, som betegnes som det senmoderne samfund, hvis tendenser og karakteristika, er konsekvenser og følgere af den udvikling som vi er vidner til i vort samfund.

En af de ting som er kendetegnende for nutidens samfund er at der som konsekvens af den stigende individualisering, stilles høje krav til især unge mennesker om, at de skal skabe deres egen individuelle identitet og opnå deres dannelse, i et samfund som bugner af et væld af valgmuligheder.

Der er med tiden kommet et stigende fokus på sundhed og kroppen – kroppen er et symbol og en signalværdi udadtil, og har betydning for hvordan vi gerne vil fremstå i forhold til andre, samt overfor os selv. Denne tendens viser sig især i antallet af medlemmer i diverse fitnesscentre og kæder, de mange forskellige kosttyper og madtendenser som hele tiden præsenteres for os som forbrugere.

I et nyt studie har man kigget på hvordan disse sociale tendenser har en indflydelse på os som individer og de valg vi foretager os til dagligt – specielt har man i dette tilfælde kigget på hvilken indflydelse andres valg af mad, har på vores egne mad valg. I studiet, som blev gennemført af University of Liverpool, fandt man konstant bekræftelse på at de sociale normer har en effekt – der viste sig en udpræget tendens hos deltagerne, som indebar at hvis den enkelte modtog information om andre enten valgte lav- eller kalorierig mad, var de mere tilbøjelig til at vælge lignende. Samme tendens viste sig i forhold til indtagelsen af mad mængder, hvor man i højere grad tillod sig selv at spise mere, hvis andre gjorde.

Studiets resultater kan bruges som et hjælpeværktøj i forhold til at udvikle et sundere samfund og forebygge overvægt og fedme eksempelvis, da omgivelserne og de valgmuligheder vi har, samt andres handlinger har stor indflydelse. Derfor bør man måske overveje yderligere hvordan man kan udnytte denne tendens i forhold til for eksempel udbuddet af sunde alternativer til mellemmåltider, da mange her vælger det hurtige og nemme, som på nuværende tidspunkt overvejende stadigt er det mere usunde valg.

Denne tendens som vi ser i forhold til mad, er generelt udbredt i samfundet på alle fronter. Kigger man nærmere på træningsfronten, ses der også her et miljø hvor vi som individer træder ind i en arena og bliver påvirket af andre og deres udstråling, metoder og fremgangsmåder. På den ene side kan dette være godt for motivationen og inspirationen til sin egen træning, men det er i den grad vigtigt at være i balance med sig selv og skabe ro omkring sit eget liv og finde livskvaliteten i det man selv gør og ikke kun gøre det fordi andre gør det. Spørg hele tiden dig selv hvad målet er med det du gør, eller hvorfor du gør som du gør?

 

Af Nanna Aagaard Larsen