Folk med et højt indtag af E-vitamin samt flere andre næringsstoffer har en relativt lav risiko for blærekræft, siger australske forskere efter at have undersøgt sammenhængen imellem vitamin-indtag og netop denne kræftform. De analyserede kosten hos 322 mænd og kvinder med blærekræft og 239 uden og fandt, at hos dem med højest indtag af E-vitamin var risikoen for blærekræft 34 procent lavere. Især rygere syntes at have fordel af et højt indtag af E-vitamin, carotenoider og vitamin B3 med henholdsvis 42, 38 og 34 procent lavere blærekræftrisiko.

Det er især ældre mennesker, som rammes af denne kræftform, men et højt indtag af vitaminerne E, B1, B3 og D samt carotenoider ser ud til at yde en god beskyttelse.

Kilde: Cancer Causes and Control, 2009