Supplement af vitamin B-6 kan måske forøge din udholdenhed.

I et såkaldt dobbelt-blindt placebo forsøg forøgede en gruppe trænede idrætsudøvere deres aerobe kapacitet med 6% efter dagligt supplement af 30 mg vitamin B-6. Et dobbelt-blindt placebo forsøg betyder, at en gruppe forsøgspersoner bliver delt i to grupper; den ene gruppe får det virksomme stof, og den anden gruppe får en uvirksom snydepille. Hverken forsøgspersonerne eller den, der uddeler pillerne, ved, hvem der får hvad. I løbet af de 30 dage forsøget varede mindskede forsøgspersonerne endvidere ophobningen af mælkesyre efter en fysisk test. Ingen af disse ændringer forekom hos gruppen, der fik snydepiller. Vitamin B-6 er en fællesbetegnelse for 3 afarter af vitaminet. En af disse, pyridoxin, er medspiller i spaltningen af glykogen. Kroppen lagrer kulhydrat som glykogen, og når der skal brændes sukker af, spalter kroppen dette glykogen til glukose. Dette kan være en af forklaringerne på den målte effekt. Før du begynder at fylde dig med vitamin B-6, så husk, at den anbefalede maksimale dosis er 50 mg dagligt, og at den anbefalede normalmængde er 1,5 mg dagligt. Fisk, indmad, kød og kartofler er gode kilder til et naturligt indtag af vitamin B-6.