oldgræskTrods moderne fitnessmaskiner, teknologi og forskning er vi ikke i nær så god form som den almene oldgræker, der i sin tid startede fitnessbølgen. Det viser et forskningsprojekt fra Universitetet i Leeds.

Forskningsleder Dr. Rossiter har målt en række atleters stofskifteværdier og energiforbrug, mens de roede i en rekonstruktion af én af de gamle athenske triere, der er et 37 meter langt krigsskib med plads til 170 roere.

Derefter sammenlignede han resultaterne med data om de gamle grækeres udholdenhed fra klassiske tekster fra omkring 500 år før vor tidsregning.

Dr. Rossiter fandt ud af, at de gamle græske roere ville blive karakteriseret som elitesportsfolk ud fra moderne standarter. For eksempel beretter ét af de gamle skrifter om, at athenske roere sejlede afsted i to triere fra Athen til det oprørske Mytilini for at slå hele den mandlige del af befolkningen ihjel.

En rejse på omkring 157 km., som roerne ifølge Thucydides optegnelser gennemførte på omkring 24 timer non stop. En præstation, som ligger på linje med nutidens ekstremsport. Derudover kunne en oldgræsk flådestyrke nemt bestå af op til 200 skibe med hver 170 mænd ved årerne, hvilket tyder på, at enten havde de gamle grækere en unik roteknik eller også at den generelle oldgræske befolkning var særdeles veltrænet.