VæskeBehovet for vand af hænger af den udskillelse som sker via urinen, fæces, sved og udåndingsluften. Det handler om at være i væskebalance, så væskeindtaget modsvarer udskillelsen fra kroppen.

Som eksempel på et givet væskebehov, vil behovet i tilfælde af et begrænset fysisk aktivitets niveau, svare til ca. 30 ml pr. kg kropsvægt pr. dag. En anden estimering af et væskebehov kan gøres i forhold til energiindtagelsen, hvor der i dette tilfælde vil være et væskebehov på 0,25 ml/kJ indtaget energi – dette kræver dog en stor bevidsthed omkring sin kost og dens energiindhold.

Tilførslen af vand til kroppen sker ved at vi drikker, samt gennem kosten. Visse fødevarer er ekstra væskeholdige og bidrager positivt til væskebalancen – specielt frisk frugt og visse grøntsager har et højt vandindhold.

Under træning er det ikke hensigtsmæssigt at drikke mere end det svedtab som opstår under træning. Det har ingen præstationsfremmende effekt at indtage en større mængde end man reelt set har behov for, hvorfor man derfor bør undlade overhydrering(drikke en så stor mængde at ens vægt stiger). 
Lige som så mange andre ting, så har kroppen et maksimum i forhold til hvad den er i stand til at optage, hvor denne i forbindelse med væske ligger omkring 1000-1200 ml væske i timen, også selvom dit svedtab er større.

Sved har en vigtigt forebyggende funktion for kroppens velbefindende – den er med til at begrænse hypertermi, hvilket betyder overophedning af kroppen. Vores svedproduktion afhænger af en række faktorer som indbyrdes påvirker hinanden. Disse er:

–       Din beklædning – klæd dig efter forholdene/omgivelserne og alt efter hvilken træning du skal lave.

–       Graden af fysisk aktivitet

–       Omgivelsernes luftfugtighed

–       Vindhastigheden

–       Omgivelsernes temperatur

Der er stor forskel på hvor meget vi sveder hver især, da en idrætsaktivitet skal resultere i en svedproduktion på ca. 1L7time, hvor et ekstra hårdt fysisk arbejde under ekstreme forhold/omgivelser kan producerer optil 4 og 5 L/time.

Hvornår bør man indtage andet end vand som væske under træning?

Der er ingen tvivl om at vand er den bedste væskekilde, men i nogle tilfælde har kroppen behov for yderligere ressourcer.

–       Ved træningspas af en varighed som er længere end 60 minutter, hvor der trænes til udmattelse, er det påkrævet at indtage små mængder kulhydrat, hvor et mundskyl kan være rigeligt.

–       Ved en arbejdslængde på 1-2 timer anbefales det at indtage op til 30 g kulhydrat pr. time, hvor denne mængde fordobles hvis varigheden er helt oppe omkring 2-3 timer.

Alt dette er med det formål at optimere udholdenheden og præstationen og oveni det forebygge at der opstår en al for stor negativ balance.

Til sidst listes her en række praktiske råd omkring væskeindtag og træning:

–       Indtag ca. ½ L en halvanden time før du påbegynder din træning

–       Indtag ca. 150-200 ml hvert 15 min under din træning

–       Sørg for væsken har en behagelig smag – tilfør evt. lidt citron el. lime hvis ikke du er vild med almindelig vand eller bliver træt af det.

–       Sørg for at indtage vand igennem hele dagen, så di tilgodeser væskebehovet igennem hele dagen.

Af Nanna Aagaard Larsen