Kræftens Bekæmpelse opfordrer de danske politikere til forbyde solarier for børn og unge under 16 år. Der er allerede indført forbud i en lang række lande i Europa. Blandt andet har Islands regering netop besluttet at indføre et forbud for unge under 18 år. Kræftens Bekæmpelse opfordrer de danske politikere til ikke at halse bagefter.

Skal unge under 16 år have lov til at gå i solarium, når man ved, at det øger deres risiko for modermærkekræft betragteligt?

Nej, mener SF og Socialdemokratiet

Kræftens Bekæmpelse bakker op om beslutningsforslaget og er enig i, at lovgivning er det, der har mest effekt, hvis der skal ske ændringer i de unges usunde solarievaner:

-Det er en kendsgerning, at der er sammenhæng mellem brug af solarier og modermærkekræft, som er en livstruende sygdom, der rammer flere og flere – ikke mindst unge mennesker., siger Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Andre lande har indført forbud

Sidste år opkategoriserede det internationale agentur for kræftforskning (IARC) under WHO UV-stråling fra solarium fra kategorien ’måske kræftfremkaldende’ til ’kræftfremkaldende’. Ifølge WHO øger unge under 35 år deres risiko for modermærkekræft med 75 pct. ved blot ét solariebesøg eller mere om måneden.

I andre lande har man allerede taget konsekvensen af den viden. Blandt andre har Skotland, Frankrig, Tyskland, Belgien, Australien og enkelte stater i USA indført et forbud mod solarier for unge under 18 år. Senest har Island meldt sig på banen. Her har regeringen netop besluttet at fremsætte et lovforslag, der skal føre til et forbud fra årsskiftet.

– Alt taler for et forbud mod solarier for unge under 18 år. Antallet af tilfælde af kræft i huden stiger og stiger, og flere lande omkring os har taget konsekvensen af den viden og indført et forbud, siger Anja Philip.

Børn med kunstig kulør

Netop de unge har det højeste solarieforbrug i Danmark. Blandt de 15-19-årige har 44 pct. brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, og 21 pct. havde deres solariedebut allerede inden, de fyldte 14 år.

-Styrken i solariet svarer til solbadning ved ækvator med hele kroppen eksponeret. Det er der ingen, der har godt af og slet ikke børn og unge, hvis celler er mere påvirkelige over for de ultraviolette stråler. Samtidig kan vi se, at alderen for første solariebesøg er faldene og det er bekymrende, afslutter Anja Philip.