En ny undersøgelse fra University of Toronto, viser at de mennesker der får foretaget mere drastiske anti-aging indgreb, som kosmetiske operationer og indsprøjtninger af Botox, bliver opfattet mere negativt, end dem der benytter sig af mindre dratiske metoder, som nedsat eksponering for sol og ansigts creme. Og at yngre mennesker er mere negative omkring anti-aging tiltag end ældre.

“Resultatet viser, at på trods af den hastige vækst indenfor anti-aging industrien, så er begrebet endnu ikke alment accepteret” udtaler hovedforfatteren bag undersøgelsen, professor, Alison Chasteen. “Det viser at på trods af den stigende interesse for at se yngre ud der hersker i samfundet idag, så er der alligevel mulige negative sociale konsekvenser af at bekæmpe de kosmetiske tegn på alderdom”.

I den første undersøgelse målte man reaktionerne fra 122 unge mænd (19 år), samt 123 ældre voksne (gennemsnitsalder 70 år). Kontrolgrupperne skulle forholde sig til middelaldrende (50 årige), samt ældre (60-70 årige) der benyttede sig af “lette” former for anti-aging ansigtscreme, etc. samt mere drastiske metoder som Botox. Kontrolgrupperne skulle de forholde sig til begrebet som middelaldrende og angive detlagernes grad af forfængelighed i relation til deres aldersgrupper.

Undersøgelsen påviste at de ældre i kontrolgruppen forholdt sig langt mere positivt til alle der benyttede sig af anti-aging tiltag end den yngre kontrolgruppe gjorde.
Begge grupper anså dog de milde anti-aging tiltag som mere positve end de dratiske.

Kilde: Medical News