Udstrækning har længe været en fast del af de flestes træningsprogrammer i håb om, at det vil øge smidigheden, præstationsevnen eller reducere risikoen for skader.

Kun ganske få studier har undersøgt, hvilken effekt en øget smidighed har på den maksimale styrke og evnen til at udvikle størst mulig kraft pr. tid (eksplosionsevnen – også kaldet rate of force development – RFD). For at belyse dette område undersøgte to tyske forskere, Chagas og Schmidtbleicher, hvilken effekt udstrækning af haserne havde på deres maksimale styrke og eksplosionsevne.

20 unge mænd deltog i undersøgelsen. De blev delt i to grupper: en som lavede udstrækning (UD-gruppen) og en anden som bare forholdt sig passiv (CON-gruppen). Forsøgspersonerne lavede udstrækning to gange om ugen. Udstrækning for haserne var rimelig omfattende. Til hver træning lavede de 3 sæt af 4 udstrækningscyklusser med to min. pause mellem hvert sæt. Strækket blev holdt i 15 sek. Sådan blev de ved i 6 uger. Både UD-gruppen og CON-gruppen fik testet hasernes maksimale styrke og RFD før og efter de 6 uger.

Ikke overraskende var udstrækningsgruppen blevet smidigere end de var ved forsøgets start. CON-gruppens smidighed var den samme. Den maksimale styrke og RFD var uforandret i CON-gruppen, hvilket var som forventet, da de bare havde lavet det, som de plejede; nemlig ingen ting. Den maksimale styrke var uforandret i udstrækningsgruppen efter de 6 uger med intens udstrækning.

Men der var så til gengæld sket noget med eksplosionsevnen. Det viste sig, at denne var nedsat i hasemusklerne, når de skulle forsøge at udvikle kraft hurtigst muligt fra et 90 grader bøjet knæled. Var startpositionen et helt udstrakt knæled, som så skulle bøjes hurtigst muligt, var der ingen forskel. Her havde udstrækningstræningen ingen effekt.

Årsagen til den dårligere præstationsevne blev ikke undersøgt nærmere i forsøget, men forskerne mente, at det kunne skyldes, at hele muskel-senekomplekset var blevet mindre stift, som følge af den omfangsrige udstrækning. Man kan forestille sig, at kraftudviklingen fra musklen ikke bliver overført optimalt til knoglerne, hvis hele systemet er blevet mere slapt.

Den ovennævnte undersøgelse antyder, at det kan være en god ide, at undgå udstrækning, hvis man vil være så eksplosiv (høj RFD) som overhovedet muligt.