For første gang er omfanget af idrætsskader blandt den brede danske befolkning blevet undersøgt.
Det er Idrættens Analyseinstitut, der i samarbejde med ’RUNSAFE’ ved Aarhus Universitet har kortlagt, hvor mange danskere der pådrager sig idrætsskader og dermed også er forhindret i at trække i træningstøjet.
Tallene, der indgår i kompendiet ’Danskernes idrætsskader 2016’, er den første brede undersøgelse på området, der bygger på en repræsentativ gruppe af både idrætsaktive og ikke idrætsaktive børn i alderen 7-15 år og voksne over 16 år. I alt 3.498 voksne og 3.221 børn deltog.

Mænd bliver skadet dobbelt så ofte

Undersøgelsen viser, at der ud af såvel idrætsaktive som ikke-idrætsaktive er 18,4 pct. voksne og 19,3 pct. af børnene, som har pådraget sig en idrætsskade i løbet af et år.
Resultaterne fra undersøgelsen viser også, at der blandt voksne mænd og kvinder, som dyrker idræt regelmæssigt, er 27,9 pct., der angiver, at de har haft mindst én idrætsskade i løbet af det indeværende år. Blandt de yngste udøvere er der lidt færre idrætsskader blandt dem, der dyrker idræt, og for børn gælder det således 22,7 pct.

Det fremgår også, at antallet af skader er højere blandt de idrætsaktive mænd sammenlignet med kvinder. For mændene er andelen, der blev skadet i løbet af året, 35,2 pct., hvor den for kvinder er 21,0 pct. Blandt børn er der derimod ingen forskel imellem drenge og piger.

Blandt voksne idrætsudøvere sker skaderne især i idrætsgrenene løb, fodbold og styrketræning, hvor det for børn gælder fodbold, håndbold og gymnastik.

Kilde: IDAN