aktive b+©rnSom en konsekvens af den udvikling der er sket i overgangen til det senmoderne samfund, så er en af de primære ændringer, i forhold til folkesundheden, at der er sket en stigende mekanisering og dermed et fald i det generelle fysiske aktivitetsniveau. Hvilket også ses hos målgruppen af teenagere, da interessen for TV, smartphones og computer er større end at dyrke motion og træne.

Udover de helbredsmæssige indvirkninger, som træning har på kroppen og vores fysiologiske samt mentale velbefindende, så har et nyt studie undersøgt en anden grund til, at målgruppen bør prioriterer den daglige motion.

 

Regelmæssig moderat til hård træning kan have en indvirkning på målgruppens faglighed og præstation i forhold til uddannelse.

Centers for Disease Control and Prevention anslår, at regelmæssigt fysisk aktivitet i barndommen og ungdomsårene, har mange betydelige fordele, hvilket blandt andet indebærer opbygningen af sunde knogler, forbedring af udholdenhedsevnen og muskelstyrke, samt en positiv indvirkning på selvtillid og selvværd.

Statistiske data viste, at kun 29% af de studerende i High School, levede op til de anbefalede 60 minutters fysisk aktivitet om dagen.

 

Bælte indsamler data

I studiet analyserede man data fra et studie, som tidligere er blevet gennemført med 5000 unge mennesker som deltagere. Hver deltager fik et bælte, som kunne indsamle data vedrørende deres aktivitetsniveau, så forskerne igennem 3-7 dage kunne følge med i deres daglige energiforbrug og i intensiteten af deres fysiske aktiviteter.

Resultaterne som blev indsamlet, viste, at gennemsnitligt så udøvede drengene fysisk aktivitet med moderat til hård intensitet i 29 minutter om dagen, hvor pigerne kun kom op på 18 minutter/dag.

Derefter foretog man en sammenligning med disse resultater sammen med deltagernes faglige prøver og deres resultater i en stor national test, i engelsk og matematik og hvor der også blev foretaget yderligere analyser af børnenes aldre og deres samlede fysiske aktivitetsniveau samt de faglige test.

 

Fysisk aktivitet giver bedre resultater i skolen

Dette gav et resultat, hvor det viste sig at højere niveauer af moderat til hård fysisk aktivitet i alderen 11 år, ville give bedre faglige resultater i skolen, hvilket gjaldt for begge køn.

Det viste sig også, at man i alderen 13 år fandt en sammenhæng mellem faglig præstation og fysisk aktivitetsniveau.

I alderen fra 15-16 år, ville 17 minutters daglig motion for drenge og 12 minutter for piger afhjælpe, at man ville opnå bedre resultater til eksamen.

Så udover, at fysisk aktivitet har stor betydning for den generelle sundhed, så bør denne målgruppe og deres forældre prioritere, at implementere fysisk aktivitet i dagligdagen, for at drage fordel af det faglige udbytte som fysisk aktivitet kan afhjælpe.

 

Af Nanna Aagaard Larsen