stressAf Nanna Aagaard Larsen

Det moderne samfund er blandt andet kendetegnet ved, at der er sket en stigende individualisering, hvor det i højere grad er blevet op til den enkelte, at bestemme hvorledes man ønsker, at leve sit liv og navigere rundt imellem de mangfoldige valgmuligheder, som vi dagligt stilles overfor og derigennem forme sin egen livsstil.

Dette kan til tider udmønte sig i at dagligdagens gøremål og udfordringer fordrer en til, at sætte tempoet op, hvis vi vil nå det hele, hvilket vi dybest set har en forventning til os selv om, at vi kan og ikke mindst vil.

Lykkedes dette, har vi bevist overfor os selv, at vi godt kunne, hvilket udmønter sig i en tilstand hvor mere vil have mere, og flere muligheder byder sig til.

 

Du skal ikke overskride den naturlige grænse

Men vi har alle en naturlig grænse, og dermed en begrænsning for hvad vi ret beset kan holde til og overkomme. Overskrides denne naturlige grænse for mange gange, kan det udmønte sig i en tilstand af stress, som det høje tempo og de mangfoldige muligheder bliver for overvældende, og man derfor bør se i øjnene, at det er nødvendigt, at man sætter bremsen i.

 

Træning har en positiv indvirkning på hjernen

En gruppe forskere fra Princeton University har gennemført et forsøg, hvor formålet var, at påvise hvorledes træning og motion havde en effekt på vores hjerne og dens funktion. Undersøgelsens resultater indebar blandt andet, at man fandt ud af, at træning har en positiv indvirkning på hjernen i forbindelse med angst tilfælde og det faktum, at man kan blive bedre til at håndtere stress.

Ved at få en større forståelse af hjernens regulering af spændingsniveau og håndtering af stresspåvirkninger og angst, kan det give en række vigtige indikationer og hjælpemidler til en mere målrettet og specialiseret håndtering af personer, som lider af blandt andet angst anfald.

 

Træning og løb forbedrer reguleringen af det samlede spændingsniveau

Konklusionen var, at resultaterne til sammen indikerede, at træning og specielt løb, som var træningsformen der blev anvendt, forbedrer reguleringen af det samlede spændingsniveau hos den aktive person, og dermed at man i højere grad gennem træning bliver mere resistent overfor udefrakommende påvirkninger og stress.