smokingI USA har man fundet ud af, at disse sundhedsadvarsler, som man har gjort det lovpligtigt, at cigaretpakkerne skal være mærket med, ikke har den store indvirkning og påvirkning på de unge rygere.

Man har derfor undersøgt hvilke tiltag som ellers kunne gøres, for at sætte ind overfor den store andel af rygere med fokus på denne målgruppe af rygere i teenagealderen.

 

Rygnings effekt illustreret  på billede

I England har man indført billeder, så når man køber en pakke cigaretter er 75% af pakken dækket af billeder med supplerende tekst, som har fokus på diverse risikofaktorer som rygning har på den menneskelige organisme og vores helbred.

Man prøver derved at illustrer igennem billeder, hvilken effekt rygning har på de indre organer, deres udvikling og hvad dette på længere sigt har af følger for den enkelte. Efterfølgende har en række engelske forskere sat sig for, at undersøge den efterfølgende virkning af anvendelsen af billeder og illustrationer i kampen og forebyggelsen mod rygning, hos målgruppen af teenagere.

 

Todelt undersøgelse

De gennemførte et studie som var todelt, og med fokus på to former for politiske tiltag i forbindelse med unge rygere i alderen 11-16 årige. En af undersøgelserne blev gennemført i 2008 med 1400 deltagende teenagere, og det andet i år 2011 med 1373 deltagere.

Begge undersøgelser inkluderer de samme skriftlige sundhedsadvarsler på cigaretpakkerne, men hvor undersøgelsen fra 2011, der havde man suppleret med at angive illustrationer af disse sundhedsadvarsler også.

Derefter fik man igennem kvalitative spørgeskemaer, indsigt i teenagernes tanker omkring disse tiltag, ved at spørge ind til hvilken holdning de havde til disse tiltag, hvor is tor en grad det påvirkede dem ift. Deres eget syn på rygning etc.

Resultaterne viste at 68-75%af teenagerne var ikke-rygere, mens 17-22% havde røget før. Af sidstnævnte gruppe viste det sig, at 1 ud af 10 røg dagligt.

I forhold til spørgeskemaerne viste det sig, at sundhedsadvarslerne havde en større bekræftende effekt på dem som ikke røg dagligt og dem som aldrig havde røget.  Overordnet set viste undersøgelsen, at sundhedsadvarslerne havde en større indvirkning, når de blev udtrykt gennem billeder også, men at denne målgruppe på sin vis også er svær, at nå ud til, da resultaterne ikke havde den ønskede gennemslagskraft.
Andre amerikanske, samt europæiske, undersøgelser har vist, at skræmmebilleder, som er anført på såvel forside som bagside af cigaretpakken, har en effekt på den voksne generation af rygere.

 

Rygning forløber til mange livsstilssygdomme

Tænker du over disse sundhedsadvarsler og hvad tror du kunne være med til, at nedbringe antallet af rygere i nutidens samfund?

4 ud af 5 starter med, at ryge i teenageårene, hvorfor der også bør gøres en ekstra indsats i forhold til denne målgruppe, som en forebyggende indsats, idet rygning er en kendt risikofaktor og forløber til mange livsstilssygdomme.

 

Af Nanna Aagaard Larsen