vinter hjerteForskere og andre fagfolk fra European Society Of Cardiology har opdaget, at risikoen for hjertekarsygdomme er højest i vintermånederne og lavest om sommeren.

Hjertekarsygdomme har i USA udviklet sig til at være en af hovedårsagerne til mange dødsfald, med en prævalens på 193,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere. I Danmark er sygdommen blandt andet også en af de hyppigste dødsårsager hos kvinder, sammen med kræft.

 

Stort studie om hjertekarsygdomme

En gruppe forskere fra Schweiz bestemte sig for, at gennemføre et stort studie som skulle klarlægge og fastslå om man kunne se et årstidsbaseret mønster i risikoen for hjertekarsygdomme.

Studiet inkluderede over 100.000 personer fra over syv forskellige lande og i alderen 25-80 år.

Deltagerne fik målt deres blodtryk, kolesteroltal, blodsukkerniveau, BMI(body mass index) og livvidde.

Målingerne blev derefter sammenlignet i forhold til årstiden og blev kategoriseret i bokse med hensyn til alder, køn og om de var rygere eller ikke-rygere.

Igennem analysering af resultaterne fandt man frem til, at mange risikofaktorer ift. hjertekarsygdomme, som blodtryk, kolesteroltal og livvidde viste sig, at være højere i januar og februar og lavere i juli og august, i forhold til det årligt beregnede gennemsnit.

Helt konkret fandt man ud af at livvidden var 1 cm mindre om sommeren ift. om vinteren, mens kolesteroltallet i gennemsnit var 0,24 mmol/l lavere i sommeren end om vinteren. Når man kigger på dette og sætter der i relation til en befolkning, er der grund til bekymring, da de højere værdier øger risikoen for hjertekarsygdomme.

Vinteren ændrer på dine spisevaner

Forskerne kan ikke give et entydigt svar på hvorfor denne sammenhæng mellem årstiderne foreligger, men indskyder, at kolesteroltallets stigning om vinteren kan have noget at gøre med ændringer i spisevaner. Men yderligere forklaring er iværksat i form af undersøgelser indenfor området.

Indtil da bør og anbefales man, at yde en ekstra indsats i forhold til at motionere igennem de kolde vintermåneder, og supplerer med at spise sundere, for at forebygge.

 

Af Nanna Aagaard Larsen

Kilde: www.elskhjertet.dk