Muskler har “hukommelse” og husker at de har været stærke selv lang tid efter du er stoppet med at træne. Ny forskning om muskelceller kan påvirke både generelle trænings råd og internationale doping regler.

”Styrketræning giver en mere længerevarende ændring i musklerne end man hidtil har troet,” siger Kristian Gundersen. Han er professor i biologi ved Instituttet for molekylær biovidenskab ved Universitetet i Oslo og forskningsleder på dette studie.

 

Livslang effekt?
Muskelceller er kroppens største celler. Når musklerne vokser, f,.eks når du styrketræner, har de store muskelceller brug for flere cellekerner for at kunne skabe nok protein.
Det er nemlig proteiner, der produceres af cellekernerne, der bestemmer hvor stærk hver muskel er.

Styrketræning fører nemlig til at musklerne øger antallet af cellekerner i en celle. Rent teknisk skaber musklen disse ekstra cellekerner ved at inkorporere stamceller i muskelcellerne. Tidligere har forskerne troet at disse muskelkerner forsvinder når man stopper med at træne. Nu viser det norske studie at det ikke er tilfældet.
”Lang tid efter man stopper med at træne har man stadig en stor andel af de ekstra muskelkerner,” fortæller Gundersen.

 

Vigtigt at træne når man er ung
Så nu findes der også en videnskabelige forklaring på hvorfor det er lettere for dem der tidligere har været i god form, at komme i form igen efter et længere træningsstop.
”Det er det store antal cellekerner som fortsat findes i musklerne som gør at man hurtigt kan træne muskelmassen op igen,” forklarer Gundersen.

Styrketræning i en ung alder kan med andre ord være en god investering: Dem som samler muskelkerner som unge, vil også have lettere ved at undgå muskelsvækkelse som ældre. Og det er værd at bide mærke i, da muskelsvækkelse er en af de lidelser der oftest giver ældre dårligere livskvalitet – de orker mindre og falder oftere, med efterfølgende hyppigere hospitalsindlæggelser.

 

Fra mus til mand
Forskergruppen har undersøgt muskler i mus. I forsøgende opdagede de, at selvom størrelsen på musklen blev reduceret til under halvdelen uden træning, var antallet af cellekerner det samme.
I mus varede effekten i mindst tre måneder – ret lang tid for et dyr der normalt har en levetid på et par år.
”Forsøget viste at når musene brugte musklerne i 21 dage, begyndte antallet af cellekerner at stige fra den sjette dag. I løbet af 21 dage steg antallet af muskelceller med 54 procent. Musklen var målbart større på dag 9. Med andre ord; cellekernerne øger først og derefter kommer muskelmassen,” beretter Gundersen.

Da musklerne senere blev lammet, blev størrelsen reduceret med 40 procent, men antallet af muskelkerner var stadig det samme. Efter 3 måneder var cellekernerne forsat tilstede i musklen.
”Der er ingen tvivl om at det har en langvarig effekt, faktisk livsvarig,” siger Gundersen.

 

Kan have påvirkning på dopingregler
Opdagelserne rejser også spørgsmål om hvor længe idrætsudøvere bør udelukkes hvis de har brugt doping.
Forskningen tyder nemlig på at doping med anabolske steroider giver de samme varige fordele: ”Brug af anabolske steroider øger antallet af cellekerner i musklerne udover det antal cellekerner man kan få ved blot at træne musklerne. Hvis antallet af cellekerner varer for altid, så har du også som idrætsudøver en fordel for altid. I sådan et tilfælde bør dem der tages for doping udelukkes fra idrætten på livstid og ikke bare for nogle få år,” mener Gundersen.

Kilde: Forskning No