styrke diabetesPå Syddansk Universitet har et forskerhold undersøgt effekten af styrketræning i forbindelse med forebyggelsen af type 2 diabetes. Den nye forskning, som er blevet gennemført på Syddansk Universitet samt Harvard School of Public Health er et vigtigt skridt på vejen i kampen mod diabetes, som er en stadigt voksende folkesygdom, og hvis forekomst skønnes til at være 345 millioner mennesker verden over.

 

Konditionstræning er den mest effektive forbyggelsesform

Undersøgelserne har vist at mænd der styrketræner to en halv time om ugen eller mere, vil reducerer deres risiko for udvikling af type 2 diabetes, med op til 34 %, i forhold til mænd som ikke styrketræner.

Man har længe kendt til effekten af konditionstræningens indvirkning på type 2 diabetes og det faktum, at det kan nedsætte risikoen med op til 52 %, hvis man jævnligt er fysisk aktiv. Konditionstræning er derfor den mest effektive forebyggelses form, men hvad med dem der ikke har mulighed for at dyrke konditionstræning, eller bare ikke har lyst eller finder det uinteressant? For denne målgruppe er styrketræning et godt alternativ.

 

Fysisk inaktivitet øger risiko for hjertekar-sygdomme

Overvægt og fysisk inaktivitet er forbundet med nedsat insulinfølsomhed og en øget risiko for udvikling af type 2 diabetes. Type 2 diabetes indebærer at receptorerne i vores celler ikke reagerer på insulin, hvilket de har brug for, for at kunne optage glukose fra blodbanerne og dermed få energi. Dette bevirker at sukkerindholdet stiger i blodet og blodsukkeret dermed bliver for højt, hvilket kan give anledning til en række negative følger, såsom øget risiko for hjertekar-sygdomme.

Styrketræning har en effekt på insulinfølsomheden, som vil blive forbedret gennem træningsformen. Blodgennemstrømningen forbedres, og glukosen(sukkeret) transporteres bedre rundt i kroppen på grund af et specifikt protein, som fungerer som transportør, og som forøges i kroppen netop ved styrketræning.

En af de ting som undersøgelserne ikke påviste, var hvilken type, intensitet og varighed af styrketræningen som ville være mest gavnlig i et helbredsmæssigt perspektiv. Derfor bør der foretages yderligere undersøgelser indenfor området, for at opnå en større sikkerhed herom.

 

Af Nanna Aagaard Larsen