15 sekunder er bedre end 5, når det kommer til at forbedre din fleksibilitet.

En undersøgelse fra England peger på, at der er markante fordele ved at holde sine strækøvelser i mindst 15 sekunder set i forhold til kun at strække i 5 sekunder eller slet ikke strække.

24 collegestuderende deltog en i 5 uger lang træningsundersøgelse. De deltagere, som var i 5-sekunders gruppen, udførte hvert stræk 9 gange, mens de, der var i 15-sekunders gruppen kun udførte hvert stræk 3 gange.

Begge grupper havde derfor samlet set strakt ud i lige lang tid. Begge grupper forbedrede da også deres passive bevægelsesudgang. Men det var de deltagere, som havde holdt deres stræk længst, der opnåede de største fremskridt – fleksibiliteten blev desuden også i øget deres aktive bevægelsesudfang.

Kilde: British Medical Journal