skovzonerDer skal være plads til såvel skovvandrere som mountainbike-motionister i fremtiden i de danske statsskove. Derfor bliver skovene nu inddelt i tre zoner.

Naturen indgår i vores træning som aldrig før. Det har medført, at der inden for de sidste ti år har været så voldsom vækst i aktiviteterne i skovene, at Naturstyrelsen, der har ansvaret for den daglige drift af de danske statsskove, nu har besluttet at regulere vores færden i det fri. 
Det betyder at, i fremtiden vil skovene blive inddelt i zoner, der skal tilgodese såvel naturen som dens brugere.

Sidste år udsendte Naturstyrelsen et udkast til en plan for fremtidens friluftsliv, der deler statsskovene op i tre zoner. 
En stillezone til fred og ro, en facilitetszone til høj puls eller lejrbål med vennerne og en friluftszone, som er en mellemting, der skal binde de to andre zoner sammen. 

Vi vil ikke lave om på adgangen til skovene, men mener, at det er nødvendigt at gøre friluftslivet til en del af den driftsplan, der gælder for skovene, især efter den udvikling, der er sket inden for de seneste ti år.

Vi prøver i hvert fald ikke at smide nogen ud,« fortæller Kristian Kvist, der er skovfoged i Naturstyrelsen og projektleder for planlægningen for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer. Og han forsætter “Ganske almindelige borgere kommer ikke til at opdage overgangene fra den ene zone til den anden. Zonerne er et administrativt værktøj.”


Sådan bliver de tre zoner


STILLEZONE:
Her understøttes den stille naturoplevelse
Lav menneskelig aktivitet
Ingen faciliteter
Forbud mod organiserede arrangementer

FRILUFTSZONE:
Moderat sandsynlighed for at opleve stilhed og urørt natur
Bufferzone mellem stille-og facilitetszone
Faciliteter i området udfases
Tilladelse til organiserede arrangementer gives efter konkrete vurderinger

FACILITETSZONE:
Høj prioritering af friluftsliv
Friluftsfaciliteter opsættes, udvides og vedligeholdes
Områder, der i forvejen bruges flittigt
Gode adgangsforhold for flest mulige transportformer
Ofte moderat sandsynlighed for at opleve stilhed og urørt natur
Tilladelse til organiserede arrangementer gives efter konkrete vurderinger

Kilde: Naturstyrelsen, Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer.