Salt er livsnødvendigt og kroppen har brug for det i forbindelse med væskebalancen. Men indtager vi for store mængder salt, kan det have stor betydning for vores sundhed og helbred.

Forskningscenter for forebyggelse og Sundhed har angivet at 70-80 % af det salt vi indtager, kommer fra forarbejdede fødevarer, 10-15% kommer fra vi selv tilsætter og bruger i vores madlavning og 10-15% af saltet forekommer naturligt.

Mange undrer sig nok over hvorledes deres indtag af salt kan være så højt, hvis man eksempelvis ikke bruger særlig meget salt i sin madlavning. Men faktum er at vi som forbruger lever i en verden hvor producenterne lever af at producerer en række varer som i en eller anden grad er forarbejdede og som vi som forbrugere benytter i vores hverdag.

Hvor får vi alt det salt fra?
De primære kilder til salt er fødevarer som brød, morgenmadsprodukter, kød- og fiskeretter, ost, færdigretter og ikke mindst fastfood.

Salt har en række funktioner i fødevarerne, hvilket indebærer konservering, smagsforstærker, binder vand, giver struktur og sprødhed og ikke mindst så øger det ens tørst. Fastfood og andre forarbejdede fødevarer er de helt store ”saltsyndere”, da saltindholdet i fødevarer som pizza, burger, pølser, tomatketchup, tomatsovs og pålæg er meget højt.

Afdelingschef for DTU fødevareinstituttet, Gitte Gross, har også udtalt; “En effektiv nedbringelse af saltindtagelsen kan kun ske, hvis fødevareindustrien sænker saltet i færdigforarbejdede varer, da vi får op til 80% af vores salt gennem disse produkter.”

Anbefalinger af saltindtaget
Vores kroppe har brug for salt, men der er også en grund til at der er opstillet en række anbefalinger, hvilket også gælder for salt. Opgørelser viser at mænd i gennemsnit får 9-11 g salt dagligt, hvor kvinder får ca. 7-8 g. Dette kan måske umiddelbart ikke virke som særlig meget, men det anbefales saltindtaget skæres ned til 5-6 g dagligt, hvilket kræver en stor indsats, i det der er flere interessegrupper som skal finde frem til en overensstemmelse som er til fordel for alle parter i en eller anden grad.

Der er stærk evidens for at et højt saltindtag er skadeligt for sundheden, og at en reduktion af indtaget i befolkningen, vil være med til at reducerer risikoen for sygdom, gevaldigt.

Meget forskning har påvist at et for højt indtag kan være medvirkende til at man får for højt blodtryk, hvilket er en forløber til at risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme og slagtilfælde stiger.

Hvordan kan jeg skære ned på mit saltindtag
Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, skønner at op imod 70 % af det salt danskerne spiser, kommer fra forarbejdede madvarer. Man skal derfor være ekstra opmærksom når man er ude og købe ind, da nogle madvarer altid har et højt saltindhold pga. produktionsmetoden, hvor andre fødevarer som brød eksempelvis, ikke nødvendigvis indeholder store mængder, men derimod bidrager til saltindtaget idet det er en fødevare vi spiser meget af.

Mange færdigpakkede madvarer har en næringsdeklaration hvor du kan finde information om saltindholdet(natrium/saltindholdet), og dermed kan udvælge den varer med det laveste indhold. Det er dog ikke alle madvarer hvor næringsdeklarationen giver information om saltindholdet, da det endnu ikke er obligatorisk for fødevareproducenterne at gøre det, hvilket det først bliver i december 2016.

 

Læs mere
Gå ind på www.altomkost.dk og læs mere om salt og nogle gode guidelines til at nedsætte sit saltindtag. Derudover kan man også læse mere om det nye saltpartnerskab, hvor en række interesseorganisationer, myndigheder og industrien er gået sammen for at yde en indsats og få skruet ned på saltforbruget hos producenter, restauranter, cafeer og ikke mindst i de danske hjem.