mandlerEt nyt studie som er blevet offentliggjort, har påvist at forsøgsdeltagerne som spiste omkring 40 gram tørristet og letsaltet mandler om dagen, oplevede en reducering i deres appetit og sult, og udover dette forbedrede de deres indtag af vitamin E og enkelt-umættede fedtsyrer, uden at øge deres kropsvægt.

”Snacking” har udviklet sig til at blive en normalitet og det er derfor en del af vores adfærd og spisevaner at indtage mellemmåltider i alle afstøbninger. Et studie som er blevet gennemført i USA, viser også at 97% af befolkningen estimeres til at indtage mindst et mellemmåltid om dagen.

 

Undgå vægtøgning – undgå “snacking”

I lyset af at der er sket en stigning i indtaget af mellemmåltider og tendens til ”snacking”, størrelsen af disse og i kombination med den fortsatte stigning i fedme på verdensplan og den samtidige tendens til at kosten er næringsfattig på dette grundlag. Dermed bliver det ekstra vigtigt at identificerer de typer af mellemmåltider og snacks som udgør og står bag den vægtøgning mange oplever på deres krop. Alt dette med henblik på at fremme sundheden hos den enkelte.

Snacking kan give anledning til vægtøgning ved valg af de forkerte fødevarer, hvorfor der bør fortages lidt oplysning indenfor dette område, idet det rette og sunde kostvalg, vil give anledning til flere sundhedsmæssige gavnlige effekter ved indtagelse af mellemmåltider.

 

Undersøgelse

Dette nye studie som lige er blevet offentliggjort, forløb over 4 uger, og havde til formål at undersøge effekterne af at indtage mandler som mellemmåltid og dets påvirkning på kropsvægten og appetitten.

I studiet deltog der 37 voksne, som havde en øget risiko for type 2 diabetes, som blev inddelt i 4 grupper:

–       En kontrolgruppe: måtte ikke indtage nogen form for nødder eller kerner

–       Morgenmadsgruppe: skulle indtage 40 g mandler til deres morgenmåltid

–       Frokostgruppe: skulle indtage omkring 40 g mandler ved frokosten

–       Mellemmåltidsgruppe: indtog omkring 40 g mandler i mellem deres respektive måltider

Deltagerne fik ikke nogen anden information vedrørende kostindtag, udover at de skulle følge de instruktioner som de havde fået vedrørende spisning af mandler på hvert deres tidspunkt. De skulle dermed spise efter deres normale spiserutiner og vaner, samt deres træningsrutiner.

Selvom at deres indtag af den givne mandelmængde på de omkring 40 gram, bidrog med 250 kalorier til deres daglige energiindtag, så steg deres daglige energiindtag ikke på trods af dette, hvilket også var tilfældet med deres kropsvægt efter de 4 uger.

 

Mandler som mellemmåltid

Denne undersøgelse forslår dermed at mandler er en god mulighed ift. mellemmåltider, især med henblik på dem som tænker meget over deres kropsvægt og udseende” udtaler en af professorerne bag studiet. Han fortsætter med at forklare at deltagerne kompenserede for det ekstra kalorieindtag som mandlerne bidrog med, fordi at deres sultfornemmelse og appetit på dette grundlag blev reduceret. Denne tendens viste sig især hos gruppen som indtog mandlerne i form af mellemmåltider.

Men det skal dog tilføjes at mellemtider kan være klogt at gøre brug af og implementere i sine daglige kostvaner, men det afhænger dog af hvilke fødevarer som indtages i disse måltider.

Det skal dog nævnes at studiets varighed, var meget kort og at man dermed ikke kan sige yderligere om der langtidsmæssige virkninger bag dette princip. Derudover bygger studiet på subjektive målinger omkring følelsen af sult, lysten til at spise og mæthedsfornemmelse, hvorfor der hersker en vis usikkerhed omkring det aktuelle kalorieindtag og næringsindhold hos de enkelte individer og deres kost.

 

Af Nanna Aagaard Larsen