faldskaderFaldulykker er en af de bærende ulykkesårsager når det kommer til målgruppen ældre, nærmere betegnet 65+. Som årene går, bliver vi ældre og ældre, hvilket også gør at hyppigheden af fald stiger markant, som konsekvens af, at der i den menneskelige mekanisme sker mange fysiologiske ændringer, når kroppen bliver ældre.

Dette indebærer blandt andet, at den fedtfrie del, nærmere betegnet muskler, organer og knoglemasse, bliver mindre og medfører, at vedkommende blandt andet vil opleve, at de har en nedsat styrke og balanceevne.

 

Det antydes at risikoen for at falde øges med op til 2-3 gange indenfor det første år, efter at en ældre er faldet en gang.

Udover at faldulykkerne har konsekvenser i forhold de mange skadestuebesøg, indlæggelser, opfølgende læge besøg og derefter et eventuelt varigt behov for personlig hjælp på baggrund af nedsat funktionsevne, så har det også en betydning i forhold til den enkelte, som er faldet og de følger, som ulykken har pådraget dem psykisk og mentalt.

Der er derfor et stort behov for forebyggelse indenfor dette område, da faldulykkerne er et folkesundhedsproblem, hvilket både ses rent samfundsøkonomisk men også menneskeligt.

 

Træningsprogram forebygger og nedsætter risikoen for fald

En gruppe forskere fra Frankrig har undersøgt problemet og fundet frem til, at udviklingen af specifikke træningsprogrammer, hvis formål er, at forebygge og nedsætte risikoen for fald hos ældre, også kan have en positiv indvirkning på de skader som følger med skaderne. De anbefaler derfor, at man skal forsøge, at overtale målgruppen til at deltage på såkaldte faldforebyggelses træningshold.

Pådragelse af skader efter et fald kan være af forskellig karakter og alvor, hvor hoftefrakturer og hovedskader er blandt de værste. Disse kan have alvorlige konsekvenser og indvirkninger på den enkelte, hvor faktorer som mobiliteten og uafhængigheden nedsættes.

Ifølge forskergruppen kan skræddersyet træningsprogrammer forebygge faldene hos de ældre som bor for dem selv, og at der derudover foreligger lidt beviser omkring, at de dertilhørende skader også kan forebygges.

 

Undersøgelse viser…

Denne påstand er bygget på at forskerne har analyseret på resultater 17 andre forsøg, hvor ca. 4000 deltagere omkring 76 år, deltog.

Halvdelen af deltagerne fungerede som kontrolgruppe og den anden halvdel skulle gennemføre forskellige former for motion og træning, hvor blandt andet tai chi, balancetræning, styrkebaseret øvelser, funktionel træning og udholdenhedstræning var blandt træningsformerne.

Træningsinterventioner viste sig, at have en gavnlig indvirkning på skader, som var relateret til faldulykker og at fladrisikoen også blev reduceret på dette grundlag.

 

Af Nanna Aagaard Larsen